36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμΕΑ έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), προϋπολογισμού δαπάνης 23.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Αντικείμενο της σύμβασης
Παροχή υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε είκοσι οχτώ (28) Άτομα με Αναπηρίες που είναι ωφελούμενα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες – Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Κριτήριο ανάθεσης:
Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο των υπηρεσιών, στους νομούς Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής ή Πιερίας ή Καβάλας.

Προϋπολογισμός:
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ (23.250,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.00.6482.01 «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 Ωφελούμενα ΑμΕΑ για διαμονή – φιλοξενία :28 άτομα
 Ημέρες φιλοξενίας: δέκα πέντε (15) ημέρες
 Ανώτερο ημερήσιο αντίτιμο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Α. 15 15 60,00€ 13.500,00€
Β. 13 15 50,00€ 9.750,00€
    ΣΥΝΟΛΟ 23.250,00€

Οι αναγραφόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία.

Διάρκεια:
Η συνολική διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος θα είναι 15 ημέρες και τοποθετείται χρονικά μετά τις 26 Αυγούστου 2019.

Περιγραφή:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε είκοσι οχτώ (28) Άτομα με Αναπηρίες, σε φυσικό περιβάλλον, φιλόξενο και δημιουργικό με κατάλληλες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, υπό τη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση επιστημονικού επιτελείου γιατρών, ψυχολόγων και ειδικευμένων συνεργατών.

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
– Να έχουν θάλασσα εντελώς καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά
– Να βρίσκονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε κρατικά ιδρύματα παροχής ιατρικών υπηρεσιών (Νοσοκομείο ή Κέντρο υγείας), σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 χλμ.
– Να έχουν χωρητικότητα τόση όση να είναι ικανή η φιλοξενία, σίτιση και ψυχαγωγία του συνόλου των ΑμΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
– Να βρίσκονται σε πλούσιο φυσικό περιβάλλον κατάλληλο για θερινή διαβίωση.
– Να αποτελούνται από ασφαλή και φωτεινά κτίρια, και μόνιμες κατασκευές, αποκλειόμενων των αντίσκηνων
– Να έχουν πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και μέσα με ανθρώπινο δυναμικό (Ιατρό και Νοσηλευτή/τρια όλο το 24ωρο που θα διαμένουν στην κατασκήνωση, αναρρωτήριο και φαρμακείο) και εάν είναι δυνατόν ασθενοφόρο όχημα κατάλληλα εξοπλισμένο για έκτακτα περιστατικά. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας των κατασκηνωτών.
– Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση ( να δηλωθεί υπεύθυνα η ποιότητα του πόσιμου νερού και του χρησιμοποιημένου για τις λοιπές ανάγκες, δυνατότητα παροχής νερού όλο το εικοσιτετράωρο)
– Να υπάρχει γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και εφεδρική
– Να διαθέτει άδεια κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα) εφόσον υπάρχει.
– Να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους και κυρίως στη θάλασσα και την πισίνα εφόσον υπάρχει
– Να έχουν κατάλληλα ψυχαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την πολλαπλή απασχόληση των κατασκηνωτών και να είναι στελεχωμένες με ειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και επιμορφωμένο (ναυαγοσώστες, κοινοτάρχες πτυχιούχος παιδαγωγικών ακαδημιών κτλ. ή άτομα με αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα, μάγειρα και λοιπό προσωπικό κουζίνας).
– Να έχουν αθλητικούς χώρους πλήρως εξοπλισμένους, χώρους για ρυθμική γυμναστική
– Να έχουν ειδικές τουαλέτες – ντουζ που να διαθέτουν χωριστές καμπίνες για αγόρια και χωριστές για κορίτσια, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας και να είναι προσβάσιμες για ΑμΕΑ.
– Να διαθέτει αίθουσα εστιατορίου εξοπλισμένη με τα απαραίτητα οικιακά σκευή και να είναι προσβάσιμη για ΑμΕΑ
– Να έχουν εξασφαλίσει με ιδία μέσα τη μεταφορά και μετακίνηση των κατασκηνωτών από Θεσσαλονίκη προς κατασκήνωση και αντίστροφα, συνοδούς για μετακινήσεις προς και από την κατασκήνωση, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου. Κατά την άφιξη των ΑμΕΑ στην κατασκήνωση και προς την αποχώρηση θα πρέπει να τους καταχωρηθεί η ανάλογη σίτιση. Υποχρεωτική κρίνεται η ασφάλιση των κατασκηνωτών για κάθε είδους ατύχημα.
– Για την διαχείριση των λυμάτων να λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός
Η κατασκηνωτική επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ´αριθ. Οικ. 1277/1989 (ΦΕΚ 199τ. Β) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ´αριθμ. Π1β/Γ.Π. 54338 (ΦΕΚ Β 966) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να παρέχει εξ´ ιδίων κάθε είδους παροχή και εξυπηρέτηση στους φιλοξενούμενους κατασκηνωτές και όχι μέσω τρίτων.

Αριθμός ατόμων:
Ο συνολικός αριθμός θα είναι είκοσι οχτώ (28) άτομα με αναπηρίες ( νοητική υστέρηση, κινητικές και άλλες αναπηρίες) που είναι ωφελούμενα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες – Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Κόστος συμμετοχής: Ως ανώτερο ημερήσιο αντίτιμο ορίζεται για:
Α) Δεκαπέντε (15) παιδιά με αναλογία συνοδών Α.μ.Ε.Α 1:1, το ποσό των 60,00€ ημερησίως (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – η τιμή αναλύεται ως εξής 42,478€+5,522€(ΦΠΑ 13%) = 48€ & 9,68€ + 2,32€ (ΦΠΑ24% )= 12€ ).
Ειδικότερα : Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00€) (60,00€/ημέρα Χ 15 ημέρες Χ 15 άτομα)
Β) Δεκατρία (13) παιδιά με αναλογία συνοδών Α.μ.Ε.Α 1:2, το ποσό των 50,00€ ημερησίως (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – η τιμή αναλύεται ως εξής 35,398€+4,602€(ΦΠΑ 13%) = 40€ & 8,065€ + 1,935€ (ΦΠΑ24% )= 10€ ).
Ειδικότερα: εννέα χιλιάδες επτακοσίων πενήντα ευρώ (9.750,00€) (50,00€ /ημέρα Χ15 ημέρες Χ 13 παιδιά)
– Στην παραπάνω τιμή ανά ΑμΕΑ συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του συνοδού
– Σε περίπτωση που η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. δεν καλύψει το σύνολο των 28 ΑμΕΑ, για διάφορους λόγους (π.χ. χαμηλή συμμετοχή) το σύνολο της αμοιβής προς τον συμβαλλόμενο θα είναι ανάλογο των ατόμων που θα συμμετέχουν τελικά στο πρόγραμμα.
– Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ΑμΕΑ από το χώρο της κατασκήνωσης πριν τη λήξη του προγράμματος, η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. θα καταβάλει χρηματικό ποσό μόνο για τις ημέρες παραμονής των ΑμΕΑ στο χώρο. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή θα αντιστοιχεί σε παραμονή τουλάχιστον επτά (7) ημερών.

Από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να δηλωθεί ότι με ιδία μέσα θα επιτευχθεί τρόπος μεταφοράς των κατασκηνωτών προς και από την κατασκήνωση. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Στο τόπο της αναχώρησης / επιστροφής θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κατασκήνωσης ο οποίος θα επιβλέπει τον ασφαλή τρόπο επιβίβασης / αποβίβασης καθώς και μεταφοράς όλων των κατασκηνωτών. Οφείλονται να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και συνέπεια, αφού έχουν ενημερωθεί προηγουμένως οι κηδεμόνες.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την οικονομική τους προσφορά σε κλειστούς φακέλους, με τα εξής δικαιολογητικά ( σε πρωτότυπη ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):
1.Ισχύον Καταστατικό / ΦΕΚ σύστασης ( ανάλογα με το είδος της επιχείρησης), με όλες τις τροποποιήσεις τους.
2.Πρακτικό με τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου ( ανάλογα με το είδος της επιχείρησης)
3.Συμπληρωμένο & υπογεγραμμένο τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
4.Α) Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας κατασκηνώσεων πιστοποιημένων για φιλοξενία ΑμΕΑ σε ισχύ.
Β) Άδεια κολυμβητικής δεξαμενής εφόσον υπάρχει.
5. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τον αρμόδιο φορέα.
6. Εγχειρίδια κατασκηνωτικών, διατροφικών κ.α. προγραμμάτων.
7. Εγχειρίδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης (προσκόμιση φωτογραφιών, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.α) και του φυσικού περιβάλλοντος της (π.χ. αν υπάρχουν δέντρα, πηγές κ.α.)
8.Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο
9.Το πρόγραμμα απασχόλησης / ψυχαγωγίας
10. Το ιστορικό λειτουργίας της κατασκήνωσης ( εμπειρία)
11. Τις ειδικότητες του προσωπικού που απασχολείται στην κατασκήνωση ( γιατρός , νοσηλευτής /τρια , γυμναστής κ.α)
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται ότι η κατασκήνωση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με γιατρό και νοσηλευτή / τρια καθώς επίσης και δυνατότητα πρόσβασης σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης.
13.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στελέχη – συνοδοί της κατασκήνωσης πρέπει να έχουν εμπειρία στη διοργάνωση κατασκηνώσεων ΑμΕΑ.
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται αναλυτικά ότι η κατασκήνωση πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
15.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι:
Α) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκληση ή της υπαναχώρησης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Β)Η προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
16. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου
17.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για κάθε είδους ατύχημα το οποίο να καλύπτει τη χρονική περίοδο φιλοξενίας των κατασκηνωτών.
18. Φορολογική ενημερότητα
19. Ασφαλιστική ενημερότητα
20. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται, απαιτείται να είναι επικυρωμένες και να φέρουν πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής από την αρμόδια υπηρεσία.
Στη σύμβαση θα ορίζεται όρος εμπιστευτικότητας για τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων που θα φιλοξενηθούν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (ν.679/2016).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται σε μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τις προσφορές τους σε κλειστούς φακέλους, κατά τα χρονικό διάστημα από 25-07-2019 έως την 05-08-2019 & ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. (Κ. Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη), τηλ. Επικοινωνίας 2311821722 τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ έως τις 13.00μ.μ Πληροφορίες κ. Σ. Κωνσταντίνου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ