Θέλω άδεια λειτουργίας


Δικαιολογητικά και οδηγίες για Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω της κατ΄ εξουσιοδότησης του Ν. 4442/7-12-2016 (ΦΕΚ 230 Τευχ. Α΄) δημοσίευσης της υπ.  αριθμ. 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ 1723 Τευχ. Β΄) και των ριζικών αλλαγών που επέρχονται στην έκδοση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οι αναλυτικές οδηγίες και τα σχετικά έντυπα θα αναρτηθούν προσεχώς.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page