34 C
Thessaloniki
100 Resilient cities - Thessaloniki

Resilient Thessaloniki – Ενισχύοντας την Αστική Ανθεκτικότητα της Πόλης

Τι σημαίνει ο όρος «Αστική Ανθεκτικότητα»;

Αστική Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τυχόν αντιμετωπίζουν.

Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα 100 Resilient Cities pioneered by the Rockefeller Foundation.

Η χρόνια ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι προσφυγικές ροές ή η έλλειψη συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης αποτελούν μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που δεν εντοπίζονται μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά σε πολλές άλλες πόλεις του κόσμου. Ακριβώς αυτή η παραδοχή αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» – 100 Resilient Cities pioneered by the Rockefeller Foundation (100RC).

Η πρωτοβουλία του 100RC προωθεί τη δικτύωση και την επικοινωνία μεταξύ πόλεων ανά τον κόσμο αλλά και μεταξύ πόλεων και ειδημόνων παγκόσμιου βεληνεκούς, στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης. Σκοπός του σχεδιασμού είναι  η μεθοδική διαχείριση των ποικίλων προκλήσεων  τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η πόλη σήμερα αλλά και στο προσεχές μέλλον και κατ’ επέκταση  η μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε μία σύγχρονη ανθεκτική πόλη που προάγει την ευημερία των πολιτών της.

Το πρόγραμμα Resilient Thessaloniki – Χρονοδιάγραμμα :

 • Μάρτιος 2016: ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της ένταξης της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» (100 Resilient Cities pioneered by the Rockefeller Foundation).
 • Μάρτιος – Μάιος 2016: (Φάση Α) Αποτύπωση της εικόνας της πόλης και επιλογή των προτεραιοτήτων
 • Ιούνιος – Δεκέμβριος 2016: (Φάση Β) Συγκρότηση της “Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης”
 • Ιανουάριος 2017 – 2019: Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Σημαντικά στοιχεία για το πρόγραμμα “100 Resilient Cities pioneered by the Rockefeller Foundation” :

Η πρωτοβουλία “100 Resilient Cities” (100 Ανθεκτικές Πόλεις) είναι μέρος μιας δέσμευσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Rockefeller για την προώθηση και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας σε 100 πόλεις απ’ όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

Τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα Resilient Thessaloniki θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση ενός ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού, την άμεση συνεργασία της πόλης με την κοινωνία πολιτών, τις τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.  Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η  ακριβής και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (Φάση Α) και παράλληλα η ενδυνάμωση της επιρροής της κοινής γνώμης στην λήψη αποφάσεων για την πόλη (Φάση Β).

Μπορείτε να συμμετέχετε και να συνεισφέρετε στην πρωτοβουλία του Resilient Thessaloniki με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ενημερωθείτε για τις δράσεις του προγράμματος από τη σελίδα του Resilient Thessaloniki στο Facebook.
 2. Αναλάβετε τον ρόλο του «Πρεσβευτή Ανθεκτικότητας» – Resilient Ambassador (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Resilient Thessaloniki Τρίτη , Πέμπτη 16:00 – 18:00 ή στο resiliencethessaloniki@gmail.com)
 3. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.
 4. Συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, εργαστήρια, δράσεις του προγράμματος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νέο Δημαρχείο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 54640, τηλ. 231 331 7622

resiliencethessaloniki@gmail.com    facebook page: Resilient Thessaloniki

Περιεχόμενο και Στόχοι εργασίας του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας

Στο πλαίσιο των ταχύτατων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτικών και πολιτισμικών μετασχηματισμών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της αστικής ανάπτυξης καθιστά την πόλη του 21ου αιώνα το χωρικά προσδιορισμένο πλαίσιο κάθε συζήτησης για την ανθρώπινη ευημερία, ξεπερνώντας συχνά την κλίμακα του εθνικού κράτους.

Ο όρος αστική ανθεκτικότητα (urban resilience), περιγράφει την πόλη ως σύστημα που ανακάμπτει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται σε διάλογο με το περιβάλλον της, αναστοχάζεται και σχεδιάζεται συνεχώς, με τους πρωταγωνιστές της, ειδικά στη συνθήκη της κρίσης, ικανούς να  αναπτύσσουν αντανακλαστικά στον περίγυρο των συνεχόμενων πιέσεων.

Αυτήν ακριβώς την νέα ποιότητα αστικής διακυβέρνησης, προγραμματισμού και σχεδιασμού στοχεύει να αναπτύξει το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2016, με την ευκαιρία της επιλογής της πόλης στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων (100 Resilient Cities) του Ιδρύματος Rockefeller. Η σύνθεση ενός οράματος που εδράζεται σε συγκεκριμένες δυναμικές και προβλήματα, η στοχευμένη διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η εγρήγορση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής στο παρόν και στο μέλλον, η ανάπτυξη με όρους δίκαιης πόλης, γίνονται το κέντρο ενδιαφέροντος του Γραφείου για τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με σημαντικά προβλήματα αλλά και εξέχουσες δυναμικές, ευνοϊκή αστική μορφολογία και δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό.

Το πρόγραμμα των 100 Ανθεκτικών Πόλεων

Το πρόγραμμα 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100RC), μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller, έχει ως στόχο να βοηθά πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις τους, υποστηρίζοντας τη συγκρότηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον κατάλληλο προγραμματισμό για την ανταπόκριση των απρόβλεπτων κρίσεων αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων πιέσεων που φθείρουν τον αστικό ιστό σε καθημερινή ή επαναλαμβανόμενη βάση.

Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε στη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία του προγράμματος 100 Ανθεκτικές Πόλεις. Ο Δήμος καλείται να αναλάβει σημαντικές δράσεις προκειμένου να θέσει τα θεμέλια και για μία ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανθεκτικότητας.

Η διαδικασία για την ανάπτυξη της στρατηγικής ανθεκτικότητας μπορεί να χωριστεί σε Τρία Στάδια όπου:

 • Το 1ο Στάδιο είναι η προετοιμασία και κατανόηση των ζητημάτων αστικής ανθεκτικότητας για τη Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα του 1ου σταδίου είναι η αρχική αξιολόγηση ανθεκτικότητας της πόλης (ΕΑΑ/ Έκθεση Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας – στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) και ο προσδιορισμός των Πεδίων Διερεύνησης.
 • Το 2ο Στάδιο είναι η διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού αστικής ανθεκτικότητας που περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες εξέλιξης των επιλεγμένων Πεδίων Διερεύνησης, όπως αξιολογήθηκαν στην 1η φάση.
 • Το 3ο Στάδιο είναι το στάδιο υλοποίησης κατά την οποία καταστρώνεται και εφαρμόζεται η ανθεκτικότητα μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της πόλης και των Σχεδίων Δράσης.

Με βάση την πυξίδα του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα των τριών φάσεων διαμορφώνεται ως εξής, με τη Θεσσαλονίκη να έχει ολοκληρώσει ήδη την πρώτη φάση και να αναμένεται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 η ολοκλήρωση της στρατηγικής ανάπτυξης αστικής ανθεκτικότητας για την πόλη, με ορίζοντα υλοποίησης  των σχεδίων δράσης την περίοδο 2017-2019.

Resilient diagram

Η Ολοκλήρωση της 1ης Φάσης του Προγράμματος

Η 1η Φάση του Προγράμματος περιλάμβανε την ενδελεχή καταγραφή αφενός του υφιστάμενου μηχανισμού λήψης αποφάσεων για το μέλλον της πόλης και αφετέρου της αντίληψης φορέων και πολιτών για τις ελλείψεις και τις δυναμικές της πόλης.

Με στόχο την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης η Ομάδα Εργασίας του Γραφείου Αστικός Ανθεκτικότητας προχώρησε σε:

 • έρευνα άνω των 1000 δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης,
 • συγκριτική μελέτη άνω των 700 υλοποιημένων ή θεσμοθετημένων σχεδίων που αφορούν τους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας,
 • εργαστήρια με περισσότερους από 80 διαχειριστές αστικών υποδομών
 • επαφές με περισσότερους από 80 επιχειρηματίες της πόλης
 • συζητήσεις με 16 εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων
 • διαδικτυακή έρευνα με συμμετοχή περισσότερων από 800 δημοτών,
 • και παρουσιάσεις σε τοπικά και διεθνή forum

Το 1ο στάδιο ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση της Έκθεσης Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας και τον προσδιορισμό των πέντε Πεδίων Διερεύνησης, στα οποία θα διαμορφωθεί η Στρατηγική Ανθεκτικότητας του 2ου σταδίου.

Πεδίο Διερεύνησης 1:

Θερμαϊκός Κόλπος: Το θαλάσσιο στοιχείο στην καθημερινότητα της πόλης και του πολίτη.

Πεδίο διερεύνησης 2:

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος που ενεργοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και ενδυναμώνει την τοπική οικονομία.

Πεδίο Διερεύνησης 3:

Η συμμετοχικότητα στον δημόσιο χώρο.

Πεδίο διερεύνησης 4:

Η βιώσιμη κινητικότητα ως δύναμη αλλαγής στην πόλη.

Πεδίο διερεύνησης 5:

Data empowered city

Ομάδες Εργασίας

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής της Αστικής Ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης προϋποθέτει τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) για κάθε Πεδίο Διερεύνησης. Μέλη των ΟΕ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φορέας ή άτομο με σχετική γνώση και εμπειρία που θέλει να προσφέρει (δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα).

Για να πετύχει το στόχο της η Ομάδα Εργασίας πρέπει να αποτελείται από Φορείς που να καλύπτουν τις εξής τρεις βασικές ποιότητες: την Αρμοδιότητα, την Ικανότητα και την Προτεραιότητα.

Η Αρμοδιότητα αφορά τη δικαιοδοσία πάνω στην ιδιοκτησία, τις διοικητικές αρμοδιότητες και νομικές ευθύνες σχετικά με το θέμα που εξετάζεται.

Η Ικανότητα καλύπτεται από τον Φορέα που έχει τα μέσα, την τεχνογνωσία και τους πόρους για την ολοκλήρωση της στρατηγικής.

Η Προτεραιότητα αναφέρεται στον Φορέα εκείνο που επιθυμεί την ολοκλήρωση της προτεινόμενης στρατηγικής διότι αυτό επηρεάζει τις εργασίες του ή είναι στην εταιρική του κουλτούρα η αναβάθμιση του εξεταζόμενου Πεδίου Διερεύνησης.

Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας

Το Παρατηρητήριο αστικής ανθεκτικότητας ιδρύεται στα πλαίσια των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του γραφείου Αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την υλοποίηση της Στρατηγικής «Θεσσαλονίκη 2030», μέσα από την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να παραχθούν οι κατάλληλοι δείκτες και αναφορές αξιολόγησης των πολιτικών ενίσχυσης της αστικής ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες και τις Δομές του Δήμου και βασική αναφορά την πρόοδο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs UN-Habitat 2015)

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω:

 1. της δημιουργίας προσβάσιμων και έγκυρων βάσεων δεδομένων με δείκτες ανά αστική πρόκληση
 2. της δημιουργίας ενός κοινού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ειδικών και επιστημόνων
 3. της υποστήριξης των διοικητικών οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων

Δείτε την #1 Έκθεση Αξιολόγησης εδώ

Δείτε την #2 Έκθεση Αξιολόγησης εδώ

 

 

“Στρατηγική ανάπλασης παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης”
Ελληνικά           Αγγλικά

Σχέδιο της Στρατηγικής για την Αστική Ανθεκτικότητα «Θεσσαλονίκη 2030»

Ανακοινώσεις