18.8 C
Thessaloniki
Πρόγραμμα: Horizon EUROPE (Ορίζοντας Ευρώπη). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τίτλος Πράξης (EN): Urban Planning and design ready for 2030
Σύντομος τίτλος: UP2030
Συνολικός προϋπολογισμός: 13.107.973,75 €
Προϋπολογισμός ΔΘ: 131.875,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 01.01.2023
Ημερομηνία λήξης 31.12.2025
Ενδεικτικό Εταιρικό σχήμα:

(από σύνολο 46)

 1. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (DE)
 2. ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH (DE)
 3. Design Clips P.C. (EL)
 4. Draxis Environmental S.A. (EL)
 5. STICHTING ISOCARP INSTITUTE CENTER OF URBAN EXCELLENCE (NL)
 6. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) (DE)
 7. Thomas Stellmach Planning & Architecture (DE)
 8. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (NL)
 9. UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (ES)
 10. STICHTING GLOBAL RESILIENT CITIES NETWORK (NL)
 11. Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης AE – Aναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (EL)
 12. THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK)
 13. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EL)
 14. Δήμος Θεσσαλονίκης (EL)
 15. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (BE)
 16. GEMEENTE ROTTERDAM (NL)
 17. Istanbul Metropolitan Municipality (TR)
 18. GRAD ZAGREB (HR)
 19. COMUNE DI MILANO (IT)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Κύριος σκοπός του έργου UP 2030 είναι η υποστήριξη του πολεοδομικού σχεδιασμού για την προώθηση της Αστικής Μετασχηματιστικής Αλλαγής (Urban Transformative Change). Η έννοια της «μετασχηματιστικής αλλαγής» έχει κερδίσει περισσότερη προσοχή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σημερινών πολύπλευρων περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προκλήσεων, χρησιμοποιώντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως όχημα για τη δημιουργία συμπαγών γειτονιών με μηδενικές εκπομπές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, που είναι επίσης εταίρος της χρηματοδοτούμενης δράσης, θα κληθεί να υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαδικασιών για την αλλαγή χρήσεων γης, χρήσεων κτιρίων (πρώην βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια πρώην στρατοπέδων κλπ) και την αλλαγή αντιλήψεων περί επαναχρησιμοποίησης, για την παροχή κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας σε κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.
The project ” Urban Planning and design ready for 2030- UP 2030” has received funding from the European Union’s Horizon EUROPE research and innovation programme under grant agreement No 101096405
Πρόγραμμα: Horizon EUROPE (Ορίζοντας Ευρώπη). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τίτλος Πράξης (EN): Data-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimized urban freight meta-system for new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living Labs
Σύντομος τίτλος: DISCO
Συνολικός προϋπολογισμός: 7.999.972,13 €
Προϋπολογισμός ΔΘ: 69.250,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 01.05.2023
Ημερομηνία λήξης 30.10.2026
Ενδεικτικό Εταιρικό σχήμα:

(από σύνολο 46)

 1. FIT, (συντονιστής εταίρος, Ιταλία),
 2. Institut de Recherche Technologique SystemX, (Γαλλία),
 3. Universitat Politècnica de Catalunya (Ισπανία),
 4. ΕΚΕΤΑ (CERTH – HIT) (Ελλάδα),
 5. Δήμος Θεσσαλονίκης,
 6. THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR SA (Ελλάδα),
 7. ACS SMSA (Ελλάδα),
 8. Asociación Logística Innovadora de Aragón (Ισπανία) κ.α.
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο του έργου DISCO αποτελεί η επιτάχυνση της μετάβασης των Ευρωπαϊκών πόλεων στην νέα γενιά των αστικών εμπορευματικών μεταφορών ως υπηρεσία (Urban Logistics as a Service – ULaaS), προκειμένου να συνδράμει στον στόχο της επίτευξης του οράματος για μηδενικούς ρύπους, έξυπνες πόλεις σύμφωνα με τις επιταγές της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και την Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» (100 Climate-Neutral and Smart Cities) στις οποίες ανήκει και η Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει καινοτόμες λύσεις βασιζόμενες στην τεχνολογία δεδομένων προκειμένου να αναθεωρήσει και να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση του διαθέσιμου αστικού χώρου καθώς και τη διαχείριση των αστικών εμπορευματικών ροών.

Ο ΔΘ, στο πλαίσιο του έργου, θα ασχοληθεί με τη συλλογή δεδομένων για ποσοτικοποίηση της ζήτησης για «παραδόσεις τελευταίου μιλίου» (last mile deliveries) στην κεντρική περιοχή του έργου, καθώς και με την ανάπτυξη λύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών για την εξυπηρέτηση του low traffic zone στην περιοχή της Ροτόντας, που προβλέπεται από το ΣΒΑΚ Θεσσαλονίκης, αλλά και της λειτουργίας του freight hotel που προβλέπεται από τον πιλότο στην περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης. Κύριος στόχος είναι η μείωση του αριθμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για last mile deliveries αλλά και η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων όπως η χρήση lockers στην περιοχή επιρροής του πιλότου.

 

The project DISCOData-driven, Integrated, Syncromodal, Collaborative and Optimized urban freight meta-system for new generation of urban logistics and planning with data sharing at European Living Labs” has received funding from the European Union’s Horizon EUROPE research and innovation programme