Θέλω να χρησιμοποιήσω κοινόχρηστο χώρο


Δικαιολογητικά και οδηγίες για Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Για εμπορεύματα

Για είσοδο – έξοδο οχημάτων

Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, κάδων, περιφράξεων

Βεβαίωση καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου