Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, “δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα”.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του. Η θητεία του διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.
Ο Συμπαραστάτης δεν αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό μηχανισμό μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
• Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
• Υποβάλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;
• Ο όρος κακοδιοίκηση χρησιμοποιείται στο νόμο με ευρεία έννοια. Κακοδιοίκηση αποτελούν ιδίως:
• Κακής ποιότητας υπηρεσίες
• Υπερβολικές καθυστερήσεις
• Κακή ή άνιση εφαρμογή του νόμου
• Παράνομες συμπεριφορές

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία.
• Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών.
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία.
• Ασκεί ήπιο έλεγχο.
• Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
• Υπερασπίζεται την διαφάνεια και τη νομιμότητα.
• Συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
• Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ;
• Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
• Βελτίωση υπηρεσιών
• Διασφάλιση αμεροληψίας
• Διαφάνεια
• Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Ελπίζουμε ότι με την βοήθεια των πολιτών και τη συνεργασία των υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης, ιδιαίτερα εκεί που μπορεί να διαπιστωθούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης

Απόστολος Αγγελόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1
Κτήριο Ε, γραφείο 028
Τηλ: 2313317799
 

Βιογραφικό

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 2.3.2015, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, τον δικηγόρο Απόστολο Αγγελόπουλο, ο οποίος συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των δημοτικών συμβούλων.
Ο πρώτος Συμπαραστάτης στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος του δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997.
Από το έτος 2014 ασχολείται με τον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις και είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Έχει παρακολουθήσει προγράμματα εξειδίκευσης και σεμινάρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους τομείς του δικαίου.
Είναι Αντιπρόεδρος του αθλητικού σωματείου ΤΡΙΤΩΝ διοργανωτή του διεθνούς μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Διετέλεσε μέλος της διοίκησης των ΚΑΠΗ και της ΔΕΠΘΕ ( TV 100 FM 100).
Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Φόρμα υποβολής καταγγελίας