36.4 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/20101 (Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης).
Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του. Ο νομοθέτης έκρινε ότι η ανωτέρω ειδική πλειοψηφία μπορεί να εξασφαλίσει, τόσο το κύρος του θεσμού, όσο και την ευρεία αποδοχή του από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.
Σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 3 του ν.3852/2010, δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του/της άμεσα θιγόμενου πολίτη – επιχείρησης. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας, ενώ πρέπει να χαρακτηρίζονται, άνευ ετέρου, απαράδεκτες και να τίθενται στο αρχείο οι καταγγελίες που υποβάλλονται για υποθέσεις τρίτων. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίμησε επιλέγοντας με για την ιδιαίτερα τιμητική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και είναι χρέος μου να ανταπεξέλθω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.
Απευθυνόμενος ο δημότης στον συμπαραστάτη, θα απεμπλακεί από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αφού ο συμπαραστάτης θα είναι αυτός που θα απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα εκθέσει το πρόβλημα τους και αφού πράξει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, θα τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.
Επιπλέον, δεδομένου ότι ο συμπαραστάτης του δημότη κινείται έξω από την λογική της άσκησης της πολιτικής και έξω από την λογική της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου, λειτουργεί διαφορετικά, διαμεσολαβώντας μεταξύ του δημότη και των υπηρεσιών, με σκοπό να καταλήξει σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
Η πρότασή του βέβαια δεν είναι δεσμευτική, ούτε δεσμεύει τα όργανα του Δήμου, που φέρουν και την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Οι δημότες όμως και οι επιχειρήσεις, έχουν μια εναλλακτική λύση για την επίλυση της διαφοράς τους.
Στόχος μου είναι, αφενός η βελτίωση των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους διοικούμενους και αφετέρου, ακόμα και στην περίπτωση που θα υπάρχει αδυναμία επίλυσης του προβλήματος ενός δημότη, ο δημότης να μην αρκείται απλώς στην διαπίστωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος του, αλλά να του δίνονται οι επαρκείς εξηγήσεις, ώστε να γνωρίζει και να κατανοεί και το λόγο για τον οποίο δεν είναι εφικτή η επίλυση του.

Η Συμπαραστάτρια το Δημότη και της Επιχείρησης
Πολυξένη Δρίτσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1
Κτήριο Α, γραφείο 105
Τηλ: 2313317250 – 2313317251

email:symparastatis@thessaloniki.gr

Βιογραφικό

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 29.2.2024, με μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης, τη δικηγόρο Πολυξένη Δρίτσα, η οποία συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Πρόκειται για τον τρίτο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η Πολυξένη (Ξένια) Δρίτσα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1989. Ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου από το 1991, ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος Τριανδρίας από το 1992 έως το 1996 και στη συνέχεια δήμαρχος Τριανδρίας από το 1997 έως το 2010. Το 2011 εξελέγη δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης.

Φόρμα υποβολής καταγγελίας