Θέλω πληροφορίες για


Εκδιδόμενες άδειες

Λόγω της δημοσίευσης του Ν .4497/2017 ( ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και του Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής (ΦΕΚ Α’ 5) άρθρο 244, θα ακολουθήσει προσεχώς ανάρτηση των νέων διαδικασιών και δικαιολογητικών για τις εμποροπανηγύρεις & υπαίθριες αγορές & υπαίθριο εμπόριο αλλά και για την αναγγελία κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών.

Διαφημίσεις

Εμποροπανηγύρεις & υπαίθριες οργανωμένες αγορές & υπαίθριο εμπόριο

 • Δικαιολογητικά για εμποροπανηγύρεις και υπαίθριο εμπόριο

  Εκκρεμεί η ενεργοποίηση των παρακάτω συνδέσμων λόγω των αλλαγών που αναφέρονται στην αρχή της σελίδας  

  Αναλυτικό έντυπο οδηγιών για εμποροπανηγύρεις και υπαίθριες οργανωμένες αγορές
  Έντυπο αίτησης για εμποροπανηγύρεις
  Αναλυτικό έντυπο οδηγιών για υπαίθριο εμπόριο
  Έντυπο αίτησης για υπαίθριο εμπόριο
  Έντυπο αίτησης για βραχυχρόνια άδεια
  Έντυπο αίτησης για ακύρωση άδειας υπαίθριου εμπορίου

   

Αναγγελία κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

 • Δικαιολογητικά για αναγγελία κομμωτή - κουρέα

  Εκκρεμεί η ενεργοποίηση των παρακάτω συνδέσμων λόγω των αλλαγών που αναφέρονται στην αρχή της σελίδας  

  Αναλυτικό έντυπο οδηγιών
  Έντυπο αίτησης

   

 • Δικαιολογητικά για αναγγελία τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

  Εκκρεμεί η ενεργοποίηση των παρακάτω συνδέσμων λόγω των αλλαγών που αναφέρονται στην αρχή της σελίδας  

  Αναλυτικό έντυπο οδηγιών
  Έντυπο αίτησης

Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων