18.3 C
Thessaloniki

Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης


Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ. 546 36
1ος όροφος
τηλ. 2313 317504, 2313 317515
mail. lix@thessaloniki.gr

Δήλωση Γάμου

Πού γίνεται η δήλωση του γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης.

 

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου
Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

 

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος
Ο γάμος δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

 

Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς πολίτες, πρόσφατα Πιστοποιητικά Γεννήσεων  επίσημα μεταφρασμένα*.

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

 

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η  Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος
  (σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

 

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

 

Τηλέφωνα : 2313 31 7229, 2313 31 7308

Δήλωση Γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρέπει να δηλώνεται α) στο μαιευτήριο όπου συνέβη ο τοκετός ή β) στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης εφόσον ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος (π.χ. οικία, καθ΄ oδόν προς το μαιευτήριο, κλπ).

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης
Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη  πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωση: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών –  για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

 

 • Από ποιόν δηλώνεται το παιδί (στη περίπτωση που ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος).
  Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ληξιαρχείο

Προσδιορισμός Δημοτικότητας
Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Τηλέφωνα : 2313 317202, 2313 317203, 2313 317210, 2313 317204 , 2313317503

Δήλωση ονόματος

Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία :

α. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο :Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω gov.gr
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

(υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω gov.gr και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

β. Μέσω gov.gr  : ο ένας από τους δυο γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου, εκκινεί τη διαδικασία δηλώνοντας το όνομα του ανήλικου τέκνου και τον δεύτερο γονέα/κηδεμόνα (εάν υπάρχει). Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας/κηδεμόνας, συνδέεται στη συνέχεια και αυτός, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος. Απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί web banking ή taxinet, o ΑΦΜ και το  όνομα του δεύτερου γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την έγκριση και του δεύτερου γονέα, τη δήλωση ονοματοδοσίας παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Ληξίαρχος του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού και προβαίνει στην ονοματοδοσία. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις θυρίδες των γονέων/κηδεμόνων.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο

Τηλέφωνα : 2313 317202, 2313 317203, 2313 317503, 2313 317204

Δήλωση Βάπτισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία,  είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων είτε μέσω gov.gr, ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής (υπόδειγμα εξουσιοδότησης) ή εκδοθείσα μέσω gov.gr

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού :

α. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο :

Η βάπτιση δηλώνεται:

 1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
 2. στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: : Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού

 • Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

β. Μέσω gov.gr  : Τη δήλωση μπορεί να κάνει ο ένας από τους δυο γονείς/κηδεμόνες,  ο ένας από τους αναδόχους ή όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το βαπτισθέν τέκνο.

Απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί web banking ή taxinet του/των γονέα/γονέων. Στην περίπτωση δήλωσης από τον ανάδοχο ή συγγενή τρίτου βαθμού, θα χρειαστεί επιπλέον ο αριθμός της Ληξιαρχικής Πράξης (αριθμός, τόμος, έτος) και η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Επίσης θα χρειαστεί να επισυναφθεί το έγγραφο που επιβεβαιώνει το θρήσκευμα του τέκνου.

Μετά τη δήλωση βάπτισης, αυτή παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από τον Ληξίαρχο του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού, ο οποίος προβαίνει στην καταχώρηση της βάπτισης. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, απόσπασμα της επικαιροποιημένης ληξιαρχικής πράξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις θυρίδες των γονέων/κηδεμόνων.

Εάν οι γονείς επιθυμούν να λάβουν πλήρη ληξιαρχική πράξη γέννησης με αναγραφή του θρησκεύματος του τέκνου, μπορούν να την αναζητήσουν μέσω ΚΕΠ ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Τηλέφωνα: 2313 317202, 2313 317203, 2313 317503, 2313 317204

Δήλωση συμφώνου συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο  συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή τρίτο πρόσωπο που κατέχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς πολίτες, πρόσφατα Πιστοποιητικά Γεννήσεων  επίσημα μεταφρασμένα*.

Τηλέφωνα : 2313 317308, 2313 317229

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Δήλωση Θανάτου

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής/αποτέφρωσης

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016)  

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

 Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που βεβαιώνει το θάνατο, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ (υπ΄αρ. γνωμοδότηση ΝΣΚ292/2015).  Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα.  (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου τρίτης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
 • Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Θ. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δ.Θ., απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού.

Περίπτωση αποτέφρωσης

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέραν των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

 • έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλειπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, προσκομίζεται έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/της εν ζωή συντρόφου του θανόντος, με τον/την οποίο/α ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή τέλος των συγγενών Α΄ ή Β΄ βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους και
 • έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερεύνησης και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη ή έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, ότι πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και η αφαίρεση τυχόν ιατροτεχνικών μερών ομοίως.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.
Τηλέφωνα : 2313 317401 και 2313317505

Μεταβολή Ληξιαρχικής πράξης

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία ενηλίκου
 • Λύση υιοθεσίας

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Απόκτηση  ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€ (κωδ.3828)
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€ (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Γενικές Πληροφορίες

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.
 • Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

Τηλέφωνα: 2313 317489, 2313 317487, 2313 317229

*Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

Διόρθωση Ληξιαρχικής πράξης

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
 1. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών,όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη.

Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ιερά Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

 1. Με την έγκριση του Ληξίαρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που έχουν παρεισφρήσει στην Ληξιαρχική Πράξη προφανώς εκ παραδρομής. Αυτά  διορθώνονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση.

Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Τηλέφωνα: 2313 317487, 2313 317489, 2313 317229

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

 • Από το Ληξιαρχείο (Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος)
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.
 • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης (e- πιστοποιητικά)

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Το Τμήμα  Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

Τηλέφωνα: 2313 317420, 2313 317485