Πρόσκληση πολιτών για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των κελυφών των κτιρίων Α(Α1, Α2), Β(Β1, Β2) και Γ(Γ1, Γ2) του συγκροτήματος ΒΙΛΚΑ που περιβάλλεται από τις οδούς Κεφαλληνίας, Γεωργίου Ανδρέα, Πήγασου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.

6 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:36

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης (π. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης), με την από 06-08-2019 αιτιολογική έκθεσή του πρότεινε χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των κελυφών των κτιρίων Α(Α1, Α2), Β(Β1, Β2) και Γ(Γ1, Γ2) του συγκροτήματος ΒΙΛΚΑ που περιβάλλεται από τις οδούς Κεφαλληνίας, Γεωργίου Ανδρέα, Πήγασου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3α  του Ν. 4067/2012  καλούμε τους ενδιαφερόμενους, να προσέρχονται στην Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης Αγγελάκη 13 (όροφος 6ος) ή στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού/Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του πρώην Υ.Μ.Α.Θ. στο Διοικητήριο, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της παραπάνω έκθεσης, προκειμένου να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης (π. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης) στο Διοικητήριο
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση πολιτών για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των κελυφών των κτιρίων Α(Α1, Α2), Β(Β1, Β2) και Γ(Γ1, Γ2) του συγκροτήματος ΒΙΛΚΑ που περιβάλλεται από τις οδούς Κεφαλληνίας, Γεωργίου Ανδρέα, Πήγασου και 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.

Περισσότερα

Πρόσκληση πολιτών για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11014/05-12-2008 απόφασης Υ.ΜΑ.Θ. για τον καθορισμό πρόσθετων όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Ερμού 26 και Βασ. Ηρακλείου 35 στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα

Βραβεία – Εύφημες Μνείες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για την «Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)

Περισσότερα
X