Καθορισμός ως πεζόδρομων τμημάτων των οδών Κατούνη και Μητροπόλεως

11 Δεκεμβρίου 2019 - 13:50

Ομόφωνη έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό ως πεζοδρόµων α) του τµήµατος της οδού Κατούνη, από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και β) του τµήµατος της οδού Μητροπόλεως, από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος Δραγούµη, στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα». 

X