34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπουΔεύτερη δημόσια διαβούλευση για την Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)...

Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για την Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης» (ΣΒΑΚ) με τίτλο: «Διαβούλευση προτεινόμενων παρεμβάσεων» διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018.

Στη διάρκεια των εργασιών εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της πόλης ενημερώθηκαν για την πρόοδο εκπόνησης του ΣΒΑΚ και προχώρησαν στην παράθεση απόψεων και επιλογών, σχετικά με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή μελέτης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα ενός θεσμοθετημένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ως ένα νέο «συντακτικό» της πόλης, που στοχεύει στην αναβάθμιση των συνθηκών κινητικότητας και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών τόσο εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, όσο και στους υπόλοιπους δήμους, οι οποίοι διασυνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις μητροπολιτικές του λειτουργίες.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Γιώργος Δημαρέλος, τόνισε ότι το ΣΒΑΚ που θα διαμορφωθεί μέσα από τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε όποια αλλαγή προκύψει σε βάθος χρόνου στην πόλη και είναι προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για τις μελλοντικές παρεμβάσεις και την υλοποίηση έργων.

Οι προσκεκλημένοι αρχικά ενημερώθηκαν για τα βασικότερα  συμπεράσματα της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μετά την  παρουσίαση του επικαιροποιημένου πλέον μητρώου μετακινήσεων για την πόλη και των σημαντικών συμπερασμάτων από την έρευνα συμπεριφοράς των μετακινούμενων (έρευνα προέλευσης προορισμού σε 10.000 νοικοκυριά και έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων, μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, έρευνα επιβατικής κίνησης ΜΜΜ, καταγραφή στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης σε οδικούς άξονες και σύνδεση τους με τις χρήσεις γης, έρευνα εναλλακτικής μετακίνησης κ.ά.), προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • αύξηση του αριθμού των ημερήσιων μετακινήσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης μεταξύ 1998 και 2018 από 1.600.000 σε 2.000.000 μετακινήσεις
  • μείωση της τάξης του 30% των κυκλοφοριακών φόρτων στους κύριους οδικούς άξονες και αύξηση της χρήσης του ΙΧ από 40,6% σε 44%, όπως ορίζει η κατανομή ανά μέσο
  • αύξηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών από 27,5% σε 31,2%,
  • μείωση της πεζής μετακίνησης από 18,5% σε 12%,
  • μείωση της χρήσης του ταξί από 4,2% σε 0,7% και τέλος
  • μικρή αύξηση της ποδηλατοκίνησης από 0,2% σε 1,5%.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ οι προσεγγίσεις, τα μελλοντικά σενάρια και οι  τελικές προτεινόμενες παρεμβάσεις κινητικότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ διαμορφώθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια βασισμένα σε οκτώ παρεμβάσεις για τους χρονικούς ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας και 20ετίας.

  • Το πρώτο σενάριο εστιάζει στη βιώσιμη διασύνδεση περιοχών αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος και τη χρήση τεχνολογίας για τη διαχείριση κυκλοφορίας
  • Στο δεύτερο δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών και στον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας επιλεγμένων περιοχών για τη δημιουργία τερματικών σταθμών περιφερειακά και την αποσυμφόρηση του κέντρου
  • Το τρίτο σενάριο προτείνει παρεμβάσεις εμβληματικού περιεχομένου που φτάνουν στο μερικό αποκλεισμό του κέντρου της πόλης για το ΙΧ, με έμφαση στην πολυτροπικότητα των Μέσων Μεταφοράς

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους παριστάμενους εκπροσώπους επιστημονικών, επαγγελματικών και συγκοινωνιακών φορέων της πόλης (ΑΠΘ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ, Διεύθυνση Τροχαίας, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΜΚΟ κ.ά), οι οποίοι κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με κρίσιμα επιμέρους διλήμματα που προέκυψαν από τις προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν, καθώς και τις επιλογές τους όσον αφορά συγκεκριμένες  προτάσεις-σενάρια.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ περιλαμβάνει την επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου ή συνδυασμό των παραπάνω, την αξιολόγηση και επεξεργασία του στο κυκλοφοριακό μοντέλο του ΙΜΕΤ και την ανάλυση και κοστολόγησή του σε επιμέρους έργα και δράσεις στρατηγικού χαρακτήρα.

Για την πορεία και τις εκδηλώσεις του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.svakthess.imet.gr και να συμμετέχουν στις έρευνες, μεταφέροντας τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ