Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου με θέμα τη “Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους”

Η ταυτότητα του μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους μέσα από την εμπειρία των πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Προκήρυξης Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που σχεδιάζει, σας καλεί να συμβάλετε στην αναγνώριση της σημερινής ταυτότητας του Άξονα της οδού Αριστοτέλους. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να συμμετέχετε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που στόχο έχει την ανάδειξη της ταυτότητας του μνημειακού Άξονα μέσα από την εμπειρία των χρηστών του χώρου. Το ερωτηματολόγιο

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμ. 397/02-07-220 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης…

Πολεοδομικό σχέδιο εφαρμογής (ΠΣΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. με την υπ’ αριθμ. 33/4η συν./01-06-2020 πράξη του, ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη διάνοιξη κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ.207

Επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη διάνοιξη κοινοχρήστου χώρου στην οδό Δορυλαίου στην συμβολή της με την οδό Φιλήντα Μένου, στο Ο.Τ. Γ.207 της Άνω Τούμπας στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης…

X