Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμ. 397/02-07-220 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης…

Πολεοδομικό σχέδιο εφαρμογής (ΠΣΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. με την υπ’ αριθμ. 33/4η συν./01-06-2020 πράξη του, ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη διάνοιξη κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ.207

Επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη διάνοιξη κοινοχρήστου χώρου στην οδό Δορυλαίου στην συμβολή της με την οδό Φιλήντα Μένου, στο Ο.Τ. Γ.207 της Άνω Τούμπας στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης…

Πρόταση οριοθέτησης ρέματος Ορτανσίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναρτά, προς ενημέρωση, την πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος Ορτανσίας, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις…”

X