Μετάθεση εκ νέου ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.558,30 € με το Φ.Π.Α. 13%.

23 Δεκεμβρίου 2021 - 10:56

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι μετατίθεται  εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την  ”Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του για δύο (2) έτη π.δ. 1.900.558,30 € με το Φ.Π.Α. 13%” από τις 22-12-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στις 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Για να μεταβείτε στα στοιχεία του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

X