32.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου...

Προμήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας

Προμήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης 128.650,30 €, κατόπιν ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.” και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εντύπων, λειτουργικών και καλλιτεχνικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού δαπάνης 128.650,30 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.” και του Ν.4155/2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 04/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Δευτέρα 10/08/2015).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές προμήθειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη, ισχύος επτά (7) μηνών, συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 2.110,66 € (δύο χιλιάδες εκατό δέκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών).
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδιος υπάλληλος Α. Βιδιαδάκης τηλ. 2313317531 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο ίδιο γραφείο έχουν κατατεθεί υποδείγματα εντύπων από τις Υπηρεσίες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων προμηθευτών.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Διευθύνσεις που εμπλέκονται στον διαγωνισμό.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

 

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ