Συμβούλιο ένταξης μεταναστών – ΣΕΜ


Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δήμου Θεσσαλονίκης

Με το νόμο 3852/2012 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Ο νέος κανονισμός που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης  περιλαμβάνει όχι μόνο τους μετανάστες  αλλά και  τους Πρόσφυγες.   Με την 2868/30-5-2017 απόφασή του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης όρισε τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Σοφία Ασλανίδου ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για δράσεις κοινωνικής στήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί  την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος στην δημιουργία ενός πλαισίου οργανωτικής δομής ώστε να αναπτύξει δράσεις και στρατηγική για την ομαλή ένταξη  των προσφύγων. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ομαλής  ένταξης προϋποθέτει γνώσεις από την διεθνή εμπειρία , απαιτεί συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς αλλά και φορείς της πόλης , απαιτεί συναινέσεις με κινήσεις πολιτών, δουλειά με την εκπαίδευση (μαθητές και εκπαιδευτικούς) και την γειτονιά. Η μέχρι τώρα στρατηγική του Δήμου  μπόρεσε και απορρόφησε τους ελάχιστους κραδασμούς της πόλης με μηδενικό κόστος χάρη στην δουλειά και την προεργασία που έκανε ώστε να προετοιμάσει το έδαφος  για μια ομαλή συμβίωση του ντόπιου στοιχείου με τους πρόσφυγες .

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει ήδη από το Φθινόπωρο του 2015, τη συνεργασία με υπερκείμενους κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, όμορους Δήμου και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό το συντονισμό των δράσεων για την ορθή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας δράσεις πολυεπίπεδες (Εκπαίδευση, Κοινωνική πολιτική, Περιφέρεια, ΜΜΕ) έχει μια ολιστική θεώρηση γα την αντιμετώπιση της ομαλής ένταξης των προσφύγων.

 

 

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2313317818
email: z.vafeiadou@thessaloniki.gr

Χρήσιμα Links

Ομάδα στόχου
Μετανάστες και Πρόσφυγες

Έργο

– Δράσεις ένταξης της ομάδας στόχου στην τοπική κοινωνία.
– Καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
– Ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης.
– Οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες.
– Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.


 

Φωτογραφία από το εργαστήρι του URBAN Working Group που έχει στόχο την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την ένταξη προσφύγων (18 Δεκεμβρίου 2017)


Από το εργαστήρι του Νοεμβρίου στα Ιωάννινα όπου η ομάδα προσφυγικού παρουσίασε την στρατηγική της Θεσσαλονίκης και τις δράσεις για την ένταξη προσφύγων.


Από τη συνάντηση του συντονιστικού του URBAN Working Group.


Δράσεις

Ανακοινώσεις

Προγράμματα

Εκδηλώσεις

Ιούλιος,18

Φίλτρα

Δε02Ιουλ1:00 μμ4:00 μμA' Κύκλος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης για από το Έργο "EntryWay" στην Θεσσαλονίκη1:00 μμ - 4:00 μμ Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης" Φορέας: Σ.Ε.Μ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ζεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης;

Έχεις μία επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν ξέρεις πώς να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση;

Το έργο ENTRYWAY είναι εδώ για σένα, και σου δίνει πρόσβαση  σε δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Σκοπός του έργου «Entryway» είναι η παροχή κατάλληλης και στοχευμένης βοήθειας σε μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στις χώρες όπου υλοποιείται το εν λόγω έργο και οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (αυτοαπασχόληση), συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ενσωμάτωση και ενδυνάμωση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).

Η δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκινά με την υλοποίηση του Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες Δίχως Σύνορα, που θα γίνει ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Τι πρέπει να ξέρω και τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσω
2. Βασικά Στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου
3. Διαμόρφωση του Επιχειρηματικού μας Μοντέλου

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
4. Έρευνες Αγοράς, Τι πρέπει να γνωρίζω για την αγορά στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση μου
5. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
6. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Επιλογή των αγορών / στόχων
7. Ανάλυση του Ανταγωνισμού και Τοποθέτηση της επιχείρησης μου έναντι αυτού
8. Διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (προϊόντος/υπηρεσίας) μου

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
9. Ανάλυση SWOT = Ανάλυση Δυνατών και αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και Απειλών
10. Διαμόρφωση Στρατηγικής της επιχείρησης, Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης μου;
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing Α’:
α) Επιλογή προϊόντων / υπηρεσιών
β) Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
γ) Επιλογή καναλιών διανομής

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing B’:
δ) Διαμόρφωση πολιτικής προώθησης πωλήσεων
ε) Διαμόρφωση πλάνου επικοινωνίας και προώθησης
ζ) Αξιοποίηση του Διαδικτύου &των Social Media προς όφελος της επιχείρησης μου

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης απ ευθύνεται σε νέους μετανάστες:

 • που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα,
 • γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα (ή/και την Αγγλική), και
 • έχουν μία επιχειρηματική ιδέα αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να την κάνουν πράξη.

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να έχουν κάνει προηγουμένως την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του έργου:   http://www.entrywayproject.eu/el/apply-now/

Ώρα

(Δευτέρα) 1:00 μμ - 4:00 μμ

Τοποθεσία

Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40

Φορέας

Σ.Ε.Μ

Τρ03Ιουλ1:00 μμ4:00 μμA' Κύκλος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης για από το Έργο "EntryWay" στην Θεσσαλονίκη1:00 μμ - 4:00 μμ Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης" Φορέας: Σ.Ε.Μ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ζεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης;

Έχεις μία επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν ξέρεις πώς να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση;

Το έργο ENTRYWAY είναι εδώ για σένα, και σου δίνει πρόσβαση  σε δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Σκοπός του έργου «Entryway» είναι η παροχή κατάλληλης και στοχευμένης βοήθειας σε μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στις χώρες όπου υλοποιείται το εν λόγω έργο και οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (αυτοαπασχόληση), συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ενσωμάτωση και ενδυνάμωση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).

Η δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκινά με την υλοποίηση του Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες Δίχως Σύνορα, που θα γίνει ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Τι πρέπει να ξέρω και τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσω
2. Βασικά Στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου
3. Διαμόρφωση του Επιχειρηματικού μας Μοντέλου

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
4. Έρευνες Αγοράς, Τι πρέπει να γνωρίζω για την αγορά στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση μου
5. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
6. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Επιλογή των αγορών / στόχων
7. Ανάλυση του Ανταγωνισμού και Τοποθέτηση της επιχείρησης μου έναντι αυτού
8. Διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (προϊόντος/υπηρεσίας) μου

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
9. Ανάλυση SWOT = Ανάλυση Δυνατών και αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και Απειλών
10. Διαμόρφωση Στρατηγικής της επιχείρησης, Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης μου;
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing Α’:
α) Επιλογή προϊόντων / υπηρεσιών
β) Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
γ) Επιλογή καναλιών διανομής

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing B’:
δ) Διαμόρφωση πολιτικής προώθησης πωλήσεων
ε) Διαμόρφωση πλάνου επικοινωνίας και προώθησης
ζ) Αξιοποίηση του Διαδικτύου &των Social Media προς όφελος της επιχείρησης μου

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης απ ευθύνεται σε νέους μετανάστες:

 • που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα,
 • γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα (ή/και την Αγγλική), και
 • έχουν μία επιχειρηματική ιδέα αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να την κάνουν πράξη.

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να έχουν κάνει προηγουμένως την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του έργου:   http://www.entrywayproject.eu/el/apply-now/

Ώρα

(Τρίτη) 1:00 μμ - 4:00 μμ

Τοποθεσία

Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40

Φορέας

Σ.Ε.Μ

Τε04Ιουλ1:00 μμ4:00 μμA' Κύκλος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης για από το Έργο "EntryWay" στην Θεσσαλονίκη1:00 μμ - 4:00 μμ Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης" Φορέας: Σ.Ε.Μ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ζεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης;

Έχεις μία επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν ξέρεις πώς να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση;

Το έργο ENTRYWAY είναι εδώ για σένα, και σου δίνει πρόσβαση  σε δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Σκοπός του έργου «Entryway» είναι η παροχή κατάλληλης και στοχευμένης βοήθειας σε μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στις χώρες όπου υλοποιείται το εν λόγω έργο και οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (αυτοαπασχόληση), συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ενσωμάτωση και ενδυνάμωση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).

Η δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκινά με την υλοποίηση του Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες Δίχως Σύνορα, που θα γίνει ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Τι πρέπει να ξέρω και τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσω
2. Βασικά Στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου
3. Διαμόρφωση του Επιχειρηματικού μας Μοντέλου

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
4. Έρευνες Αγοράς, Τι πρέπει να γνωρίζω για την αγορά στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση μου
5. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
6. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Επιλογή των αγορών / στόχων
7. Ανάλυση του Ανταγωνισμού και Τοποθέτηση της επιχείρησης μου έναντι αυτού
8. Διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (προϊόντος/υπηρεσίας) μου

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
9. Ανάλυση SWOT = Ανάλυση Δυνατών και αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και Απειλών
10. Διαμόρφωση Στρατηγικής της επιχείρησης, Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης μου;
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing Α’:
α) Επιλογή προϊόντων / υπηρεσιών
β) Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
γ) Επιλογή καναλιών διανομής

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing B’:
δ) Διαμόρφωση πολιτικής προώθησης πωλήσεων
ε) Διαμόρφωση πλάνου επικοινωνίας και προώθησης
ζ) Αξιοποίηση του Διαδικτύου &των Social Media προς όφελος της επιχείρησης μου

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης απ ευθύνεται σε νέους μετανάστες:

 • που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα,
 • γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα (ή/και την Αγγλική), και
 • έχουν μία επιχειρηματική ιδέα αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να την κάνουν πράξη.

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να έχουν κάνει προηγουμένως την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του έργου:   http://www.entrywayproject.eu/el/apply-now/

Ώρα

(Τετάρτη) 1:00 μμ - 4:00 μμ

Τοποθεσία

Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40

Φορέας

Σ.Ε.Μ

Τε04Ιουλ6:30 μμ9:30 μμ"Προσφυγικό: από την Ένταξη στην Αποδοχή"6:30 μμ - 9:30 μμ Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Το Europe Direct ΘεσσαλονίκηςΚΕΔΗΘ και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στην Ελλάδα την εκδήλωση με θέμα: “Προσφυγικό: από την Ένταξη στην Αποδοχή”  αύριο 18:30 με 21:30, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχείου.

 

Ώρα

(Τετάρτη) 6:30 μμ - 9:30 μμ

Τοποθεσία

Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40

Πε05Ιουλ1:00 μμ4:00 μμA' Κύκλος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης για από το Έργο "EntryWay" στην Θεσσαλονίκη1:00 μμ - 4:00 μμ Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης" Φορέας: Σ.Ε.Μ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ζεις νόμιμα στην Ελλάδα αλλά δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης;

Έχεις μία επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν ξέρεις πώς να δημιουργήσεις την δική σου επιχείρηση;

Το έργο ENTRYWAY είναι εδώ για σένα, και σου δίνει πρόσβαση  σε δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Σκοπός του έργου «Entryway» είναι η παροχή κατάλληλης και στοχευμένης βοήθειας σε μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στις χώρες όπου υλοποιείται το εν λόγω έργο και οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (αυτοαπασχόληση), συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ενσωμάτωση και ενδυνάμωση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.).

Η δωρεάν επιχειρηματική εκπαίδευση ξεκινά με την υλοποίηση του Α’ Κύκλου Εκπαίδευσης για Νέους Επιχειρηματίες Δίχως Σύνορα, που θα γίνει ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά)

Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
1. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Τι πρέπει να ξέρω και τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσω
2. Βασικά Στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου
3. Διαμόρφωση του Επιχειρηματικού μας Μοντέλου

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
4. Έρευνες Αγοράς, Τι πρέπει να γνωρίζω για την αγορά στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση μου
5. Κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας
6. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Επιλογή των αγορών / στόχων
7. Ανάλυση του Ανταγωνισμού και Τοποθέτηση της επιχείρησης μου έναντι αυτού
8. Διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης (προϊόντος/υπηρεσίας) μου

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018
9. Ανάλυση SWOT = Ανάλυση Δυνατών και αδύνατων σημείων, Ευκαιριών και Απειλών
10. Διαμόρφωση Στρατηγικής της επιχείρησης, Ποιο είναι το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης μου;
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing Α’:
α) Επιλογή προϊόντων / υπηρεσιών
β) Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής
γ) Επιλογή καναλιών διανομής

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
11. Διαμόρφωση Πλάνου Marketing B’:
δ) Διαμόρφωση πολιτικής προώθησης πωλήσεων
ε) Διαμόρφωση πλάνου επικοινωνίας και προώθησης
ζ) Αξιοποίηση του Διαδικτύου &των Social Media προς όφελος της επιχείρησης μου

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης απ ευθύνεται σε νέους μετανάστες:

 • που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα,
 • γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα (ή/και την Αγγλική), και
 • έχουν μία επιχειρηματική ιδέα αλλά χρειάζονται υποστήριξη για να την κάνουν πράξη.

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να έχουν κάνει προηγουμένως την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του έργου:   http://www.entrywayproject.eu/el/apply-now/

Ώρα

(Πέμπτη) 1:00 μμ - 4:00 μμ

Τοποθεσία

Αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης"

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 546 40

Φορέας

Σ.Ε.Μ