29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων“Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ...

“Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 180.000,00€ με Φ.Π.Α

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 180.000,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, που θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται ειδικότερα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 27/08/2014 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 180.000,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, που θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών,  όπως αναφέρονται ειδικότερα στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1,  την 27/08/2014 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών  10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν  νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με την παροχή αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού υπηρεσιών, μεμονωμένοι, εταιρείες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί ή άλλης μορφής σύμπραξης, είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%  επι της προϋπολογισθείσης απο την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ισχύος επτά (7) μηνών,συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και θα καλύπτει το ανάλογο ποσόν επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)  του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι   δεκαοκτώ (18) μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου και με απόφαση Δ.Σ. να μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή.

Πληροφορίες για την συγγραφή υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το  τη  Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων -Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, Αγγελάκη 16, αρμόδιος υπάλληλος Μάμμος Ε., τηλ. 2313318447

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος  όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 231331 7533-7538, αρμόδιοι υπάλληλοι:Φ. Κουτσοκώστας,  Α. Απουσίδου   κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ   ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ