25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή διαχειριστή του έργου “Παροχή υπηρεσιών...

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή διαχειριστή του έργου “Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α΄, Γ΄, Ε΄)

Διενέργεια δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή διαχειριστή του έργου “Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α΄, Γ΄, Ε΄) του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 34.871.850,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2014

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή διαχειριστή του έργου “Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε Δημοτικές Κοινότητες (Α΄, Γ΄, Ε΄) του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 34.871.850,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα , Βασ. Γεωργίου Α΄1 γραφείο 020 Ε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 28/80, την 3 μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 και ώρα λήξης την 10.30.  Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι εξήντα (60) μήνες από την πρωτοκόλλησή της.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που ασχολούνται τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με την πληροφορική και με δραστηριότητες ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογιών λογισμικού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με το Φ.Π.Α. θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα και θα έχει πεντάμηνη ισχύ.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας, (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας, καθώς και οι λοιπές  νόμιμες κρατήσεις.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται και από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών,  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, κτίριο Β’ , 1ος όροφος, γραφείο 113 Β, τηλ. 2313 317354 κ. Κ. Πουρσανίδου, email : k.poursanidou@thessaloniki.gr, και τηλ. 2313 317757, κ Σ. Γιουβανέλλη, email: s.giouvanelli@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού θα δίδονται από την κ. Αικατερίνη Συκιώτη της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, Τμ. Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης Αυτοκινήτων, τηλ. 2313 317270, email: a.sikioti@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που διαγωνισμός αναβληθεί για οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΧΑΣΔΑΪ  ΚΑΠΟΝ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ

Α.Δ.Σ. 1024/2013

Α.Δ.Σ. 1004/2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (F.A.Q)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 2 (F.A.Q)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ