Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης

31 Ιουλίου 2020 - 10:50

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με  την υπ’ αριθμ. 397/02-07-220 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο μεταξύ του Ο.Τ. 105 και του Ο.Τ. 110 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, που περικλείονται από τις οδούς Κάστορος, Ηρακλείου, Ηγουμένου και Κρατινού, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2772/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (φερόμενου ιδιοκτήτη Γαρταγάνη Άγι Σάββα).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας (thessaloniki.gr/Θέλω από τον Δήμο/ο Δήμος/Γενικές Διευθύνσεις/Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών/Ανακοινώσεις), ή σε περίπτωση αδυναμίας  να προσέρχονται στην Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αγγελάκη 13, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, και κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης και να υποβάλουν τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών.

 

X