13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνEπαναληπτικός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και...

Eπαναληπτικός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του

Προκήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του

 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας, κάντε κλικ ε δ ώ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 92/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του (για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού των λιπαντικών με α/α 23)
Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax 2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.
Είδος της διαδικασίας : Ανοιχτή ηλεκτρονική με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Αντικείμενο : Βελτιωτικό, πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία για οχήματα
CPV : 24957000-7
Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 21.525,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (17.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Διάρκεια της σύμβασης : δύο (2) έτη από την υπογραφή και πρωτοκόλλησή της.
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
Νόμισμα : ευρώ.
Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : εννέα (9) μήνες.
Παράδοση είδους : η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στην αποθήκη Μηχανολογικού Υλικού στο Σ.Μ.Α. ή όπου αλλού υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης στον προμηθευτή.
Kύριοι όροι χρηματοδότησης : Ανταποδοτικά τέλη της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
Δικαιούμενοι συμμετοχής : Φυσικά πρόσωπα, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εμπορία και διάθεση λιπαντικών, που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια και δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. για το είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 4-7-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 5-8-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 11-8-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Διάθεση τευχών διαγωνισμού : οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής που αφορούν την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων και οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, τεύχη της οποίας διατίθενται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1 , κτίριο Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 29-7-2016 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας) και τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γ.ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΝΕΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ