Προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση Αποθηκευτικού συστήματος για τις ανάγκες αποθήκευσης υλικών των υπηρεσιών α) Βιώσιμης Κινητικότητας και β) Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Μέγας Αλέξανδρος», της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 44.944,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.15 π.μ.

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 2.999,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 15-11-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45.

Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 71.586,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εργασίες συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στις εργασίες συντήρησης των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Δ. 15.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστημάτων καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου φυσικού αερίου των λεβητοστασίων των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διάστημα 2013-2014» της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109 1Β) την 19 /11/2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00΄π.μ. και ώρα λήξης 10.15΄ π.μ.

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης των Δημοτικών Γυμναστηρίων, της Δ/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 50.000,00 €

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 8-11-2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15

Aνάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του από Ι.ΚΤΕΟ π.δ. 28.765,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του από Ι.ΚΤΕΟ π.δ. 28.765,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 6-11-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:15 π.μ.

X