Μίσθωση για έξι (6) χρόνια ακίνητου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την διοργάνωση εκδήλωσης του 4ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 2.200,00 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την διοργάνωση εκδήλωσης του 4ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 2.200,00 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 33.000,00 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 33.000,00 €

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 129.935,50 €

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών για την ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 129.935,50 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την διοργάνωση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα) στις Γ΄,Δ΄,Ε΄ Δημ. Κοινότητες & Δημ. Ενότ. Τριανδρίας του Δήμου Θεσ/νίκης προϋπ/σμού δαπάνης 17.758 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την διοργάνωση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας (Κούλουμα) 2016 στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες και στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 17.758,00 €

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 73.713,90€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 73.713,90€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 52.800,21€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 52.800,21€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 50.623,11€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 50.623,11€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 73.713,90€

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ποσού 73.713,90€

Πρόχειρος διαγωνισμός ανάθεσης παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ 15.417,98 € με Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ 15.417,98 € με Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στον Δήμο Θεσσαλονίκης (ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1Α ,γραφείο 020 κτίριο Ε).

X