13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπου7η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Δια περιφοράς)

7η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Δια περιφοράς)

Με 36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, στις 13.00, η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄ /11-03-2020), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη «Μελέτη της Κατασκευής της πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της με πιθανή κατασκευή Συγκοινωνιακού Πολυτροπικού Κέντρου – Μελέτη αποκατάστασης της πλατείας Διοικητηρίου με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου».
 • Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • Διάλυση Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».
 • Έγκριση πραγματοποίησης κύκλων διαλέξεων για το πρόγραμμα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
 • Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε πέντε (5) παιδικούς σταθμούς», π.δ. 35.000,00€.
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας και ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου του 106ου Δημοτικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου».
 • 1η παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Ιστών, Φωτιστικών και Δικτύου Φωτισμού στα πάρκα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)».
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Περιφερειακός Φωτισμός Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου».
 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1688/26-11-2018 ΑΔΣ, ως προς την παράταση της προθεσμίας καταβολής τέλους για υπαίθριο εμπόριο.
 • Βεβαίωση πολεοδοµικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυµοτοµίας, σε συµµόρφωση προς την υπ’ αριθ. 5265/2015 δικαστική απόφαση σε ακίνητο που ρυµοτοµείται για τη δηµιουργία χώρου πρασίνου φερόμενης ιδιοκτησίας, στη συµβολή των οδών Εµµανουήλ Παπά και Στρωµνίτσης στην περιοχή Βούλγαρη (Χώρος Πρασίνου – Ο.Τ. 129Α), και έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση του ακινήτου.
 • Έγκριση καθορισµού των οριογραµµών ρέµατος ∆όξης, κατ’ εφαρµογή του Ν.4258/2014 στο πλαίσιο της µελέτης «∆ιευθέτηση – οριοθέτηση ρεµάτων εντός των ορίων των Δήµων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» της ∆ιεύθυνσης Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
 • Έγκριση καθορισµού των οριογραμμών ρέματος Ορτανσίας, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4258/2014 στο πλαίσιο της μελέτης «Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 060111, 060112, 060113 μεταξύ των οδών Δελφών- Ψυχάρη- Λυσικράτους- Π. Συνδίκα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη μεταβολή των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου σχολείου λόγω απαλλοτρίωσης τμήματος από την “Αττικό Μετρό Α.Ε”, τον καθορισμό όρων δόμησης στο χώρο σχολείου και την πολεοδομική τακτοποίηση των Ο.Τ. 060112 και 060113.
 • Έγκριση υποβολής πρότασης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, για την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
 • Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Services for carbon and air quality smart nature-based solutions from earth observations and modelling – SmartNature” («Υπηρεσίες για Πράσινες Λύσεις για τον άνθρακα και την ποιότητα αέρα από γεωσκοπήσεις και μοντελοποίηση»), στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020».
 • Έγκριση εκμίσθωσης μέρους του ημιυπογείου του περιπτέρου – αναψυκτηρίου στον ΚΧ 157 στον Κήπο του Ίσκιου, στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.
 • Μίσθωση νέου ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων «Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ