Ανακοίνωση για παραλαβή αντιγράφων (στελεχών, κατόψεων, κα) από το γραφείο του Αρχείου του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Πολεοδομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (στελεχών, κατόψεων, κα) ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή βάσει δηλούμενης προτίμησης), γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση info@thessaloniki.gr και με την επισύναψη της αντίστοιχης αίτησης (κατάλληλης φόρμας εγγράφου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου) πλήρως συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του αιτούντος,

Πρόσκληση Κύριων ή νομέων ακινήτων Περιοχών πολεοδόμησης Kρυονερίου Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη: Την υπό σύνταξη Πράξη Εφαρμογής ΠΕ103 Κρυονερίου, για την οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί Α΄ Ανάρτηση, υποβλήθηκαν ενστάσεις και έγινε επεξεργασία και κρίση αυτών, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 102722(379)/3-9-2018 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983 «περί επέκτασης των

Παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το Γεωγραφικό Σύστημα  Πληροφοριών GIS, από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, στις 10.00. Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά συνεχώς στην επικαιροποίηση με δεδομένα και εφαρμογές που σκοπό

Κλειστό θα παραμείνει το Γραφείο Αρχείο Δόμησης, λόγω μετακόμισης

Λόγω μετακόμισης των φακέλων οικοδομικών αδειών του Δήμου Θεσσαλονίκης από τη Θέρμη στο κτίριο της Μανουσογιαννάκη, καθώς και της εσωτερικής μετακόμισης, το Γραφείο Αρχείου Δόμησης θα παραμείνει κλειστό μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Συγκεκριμένα: Οι πολίτες που έχουν κάνει αίτηση χορήγησης αντιγράφων οικοδομικών αδειών μέχρι και 18-6-2018, θα εξυπηρετηθούν έως την Παρασκευή 22-6-2018, εκτός της

∆ιόρθωση Κτηματολογικού ∆ιαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα απαλλοτρίωσης

∆ιόρθωση του Κτηματολογικού ∆ιαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα της απαλλοτρίωσης η οποία κηρύχθηκε με την με αρ. 2022/2013 απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου σε χαρακτηρισμένο χώρου σχολείου για την ανέγερση του 113ου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Πυλαίας, Αμφιπόλεως, Επιδαύρου και Ανατολικής Ρωμυλίας στην περιοχή Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης» Δείτε την απόφαση αναρτημένη στη Διαύγεια

X