Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής Σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης  για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων  του Δήμου Θεσσαλονίκης

 Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην επιτροπή. Συγκεκριμένα η

Πρόσκληση για την 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ.Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος) Θέματα Ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων Δαπανών του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους

Πρόσκληση για τη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Προς τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ.Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος) Θέματα Ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση επί του

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος Σε δημότες της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε : τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συλλόγους & φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε : τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

X