Διάνοιξη τμήματος της οδού Αγίου Δημητρίου (Κατσιμίδη – Γρ. Λαμπράκη)

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου  377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ανακοινώνει ότι: Έχει κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας

Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Δήμος μας προχωρά στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεχίζοντας τις πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού που

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δενδροδόχων στα Πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης Τ.Π.», προϋπολογισμού (130.000,00 €) εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Π.», προϋπολογισμού (130.000,00 €) εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικών 76.235,50 € ΓΕ & ΟΕ (18%): 13.722,39 € Σύνολο 89.957,89 € Απρόβλεπτα

Έρευνα στο πλαίσιο της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί τη “Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης” και το “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται έρευνα με θέμα την αξιολόγηση της ζήτησης των μετακινήσεων στο σύνολο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με τη συμμετοχή τους στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα

Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το θεσμό της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας», από Σάββατο 16 έως Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, που έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας, για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της κινητικότητας με εναλλακτικούς τρόπους πέραν της αυτοκίνησης. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής

Παρουσίαση της μελέτης και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε η μελέτη και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάση Παππά. Στη συνέντευξη έγινε ειδική αναφορά σε μια σειρά ερευνών που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν άμεσα με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για

X