ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 05-03-2020                                                                                                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ:       89593   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» & «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

                                                                                                            ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 05-03-2020                                                                                                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ:       89561                                                 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» &  «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04-03-2020                                                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:      88466                                                                                                                                                               ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΤΑΦΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

  Θεσσαλονίκη, 04-03-2020   Αρ. Πρωτ:         88464   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 683/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8

ΩΡΑΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 17-05-2019   Ενημερώνουμε το κοινό ότι έχοντας υπ’ όψη:   Την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας Τραπεζουπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.) και των τραπεζών για τα έτη 2019-2020-2021, δυνάμει της οποίας το ωράριο συναλλαγών διαμορφώνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00-14:00.   Το υπ’ αριθμ. 11737/48340//23-04-2019 έγγραφο του Τμήματος Ταμείου,

Επείγουσα πρόσκληση-ανακοίνωση προς συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ»

Θεσσαλονίκη, 14-01-2019 Αρ. Πρωτ: 73 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ», των οποίων η τριετής ταφή ή η παράταση ταφής έληξε μέχρι τις 31/12/2018 και για τους οποίους

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 26-11-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1857   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ-ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οι

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι εξέλιπαν κατά τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο μετά την πάροδο εξαετίας από την τέλεση του τελευταίου ενταφιασμού.

Ανακοίνωση προς δικαιούχους χρήσης οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 10-09-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1441   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ”

                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 12-06-2018                                                                                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1013   ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ   Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις: Α)         του άρθρου 11 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το οποίο «Ανακαλείται η παραχώρηση οικογενειακών τάφων για τους οποίους δεν έχουν

X