27 C
Thessaloniki

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βασ. Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη,
3ος Όροφος, Γραφείο 310,
Τηλ. 231331-7390, 231331-7394,
231331-7421 και 231331-7854

Τμήμα Διαφάνειας

 • Αρμοδιότητες Τμήματος

  1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

  2. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

  3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.

  4. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

  5. Ενημερώνει σε εξαμηνιαία βάση με στατιστικά στοιχεία το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή και διαχείριση των παραπόνων.

  6. Κοινοποιεί σε εξαμηνιαία βάση τα απολογιστικά στοιχεία σε σχέση με την αντιμετώπιση των υποβαλλόμενων παραπόνων στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών.

  7. Αναρτά στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου, δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

  (8.) Παροχή υπηρεσιών του Δήμου (συμμετοχή σε παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, συμμετοχή σε κάθε είδους αθλητικά προγράμματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας). Στις περιπτώσεις αυτές, αναρτώνται οι αιτήσεις, τα τελικά αποτελέσματα και η αιτιολόγηση στην περίπτωση απόρριψης κάποιου αιτήματος.

  (9.) Πρόσληψη προσωπικού με κάθε σχέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, αναρτώνται η προκήρυξη, οι αιτήσεις και τα τελικά αποτελέσματα.

  (10.) Περιουσιακή κατάσταση των αιρετών του Δήμου.

  11. Αναρτά τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου.

  12. Υποδέχεται και καταγράφει υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

  13. Διαχειρίζεται την εφαρμογή «Αιτήματα-Καταγγελίες Πολιτών» στα πλαίσια των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από το δικτυακό του τόπο, παραλαμβάνοντας, κατηγοριοποιώντας και διαβιβάζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα αιτήματα και θέματα των πολιτών. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα παραπάνω αιτήματα και παράπονα, παρακολουθεί την υλοποίησή τους και ενημερώνει τον Δημότη, πάντα στο πλαίσιο των κατά νόμον αρμοδιοτήτων του Δήμου.

  14. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.

  15. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου.

  16. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

  • Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
  • Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
  • Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

  17. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών α)για την ικανοποίηση των πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου και β) για τις ανάγκες των πολιτών για νέες ή για βελτίωση των υφισταμένων παρεχόμενων υπηρεσιών.

  18. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.

Πρόγραμμα “Διαύγεια”

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για την Διαύγεια

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για το ΚΗΜΔΗΣ

Πίνακας χρονικής αλληλουχίας καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ Σταδίων Σύμβασης

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δεδομένων Ν.4305/14

Χρήσιμες πληροφορίες

Πληροφορίες και χρήσιμα αρχεία – links για τα Ανοιχτά Δεδομένα

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών