7.1 C
Thessaloniki

Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

Το Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας σήμερα:

 1. Υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon2020 με τίτλο Pop Machina, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε η κοινότητα δημιουργών SKGMakers, καθώς και το πρώτο MakerSpace στο Δήμο Θεσσαλονίκης
 2. Λειτουργεί το «Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας» του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνεργάζεται με τοπικούς επαγγελματικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του Δήμου, ώστε να βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε θέματα απασχόλησης.
  • Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μας αποτελεί η «Πλατφόρμα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας», στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν και να εισάγετε αναλυτικά τις θέσεις εργασίας που προσφέρετε.
  • Στους συνδέσμους που ακολουθούν, δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας  προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και προς τις τοπικές επιχειρήσεις.
  • Για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, βρείτε μας στο τηλέφωνο 2313317583 ή το Email: grafeioergasias@thessalloniki.gr

Το Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
1. Συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς με την επιχειρηματικότητα τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
2. Δημιουργεί βάση δεδομένων και καταγράφει τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στον Δήμο.
3. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, και παρακολουθεί τη δημιουργία ιστοσελίδων μέσω των οποίων μπορούν οι επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους πολίτες για την προσφορά θέσεων εργασίας, αλλά και με άλλες επιχειρήσεις για τη μεταξύ τους ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης.
4. Μεριμνά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύμπραξης των τοπικών επιχειρήσεων σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής. (π.χ. Δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών κ.λπ.)
5. Υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
6. Συμμετέχει και προωθεί συνεργασίες και δίκτυα πόλεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας κλπ.
7. Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Επιχορηγούμενα Προγράμματα σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης.

8. Συνεργάζεται με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς και οργανισμούς (ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, φορείς επιχειρηματικότητας, εργοδοτικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.) για τη δημιουργία οικοσυστήματος που προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
9. Αναπτύσσει και λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
κτίριο Β΄ Ισόγειο, Γραφείο 5Β
Τηλ: 
231331-7557, 231331-7779

Δείτε πληροφορίες για όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τις αρμοδιότητές τους:

 • Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

  Το Τμήμα ασχολείται με την αδειοδότηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, άδειες υπαίθριου εμπορίου κλπ) με την ανανέωση αδειών κοινοχρήστου χώρου, με τις άδειες περιπτέρων και διαφήμισης κ.λ.π.
  Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με τις δραστηριότητες του τμήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με την:
  Προϊσταμένη: Αμπαρά Χαρίκλεια
  Τηλέφωνο :2313.317285
  e-mail:c.ampara@thessaloniki.gr

  ή τους αρμόδιους υπαλλήλους:

  Άδειες λειτουργίας καταστημάτων ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 231331-7286
  ΜΙΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 231331-7279
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 231331-7289
  ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 231331-7869
   

  Άδειες κοινοχρήστου χώρου

  ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 231331-7274
  ΓΚΕΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 231331-7291
   

  Άδειες περιπτέρων

  ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 231331-7222
  ΣΤΡΑΚΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΑ ΖΩΗ 231331-7304
  Άδειες Διαφημίσεων, Άδειες Ωδείων ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 231331-7222
  Άδειες ψυχαγωγικών παιγνίων ΝΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  231331-7222

  231331-7285

  Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων

  Άδειες Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί)

  ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

   

  231331-7285

   

  Άδειες υπαίθριου εμπορίου

  Αναγγελίες άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή – Κουρέα και Τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών (MANICURE-PEDICURE)

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΗ

  ΑΜΠΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

   

  231331-7277
 • Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων

  Το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ισχύων ΟΕΥ και εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διενέργεια αυτοψιών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κοινόχρηστους χώρους για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε οίκους ανοχής, τον έλεγχο καταλληλότητας των θέσεων περιπτέρων, τον καθορισμό θέσεων πάγκων μικροπωλητών, τον έλεγχο τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων σε ΚΥΕ που λειτουργούν με το σύστημα γνωστοποιήσεων, τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων και την εξυπηρέτηση και ενημέρωση δημοτών.

  Προϊστάμενος: Κωνσταντινίδης Ιωάννης
  Τηλέφωνο :231331-7491
  e-mail: i.konstantinidis@thessaloniki.gr

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Αποστολόπουλος Αθανάσιος 231331-7310
  Κούτσαρη Ελισάβετ 231331-7967
  Μπαζιάκου Παγώνα 231331-7507
  Κυριάκος Φίλιππος 231331-7525
  Δουκίδης Παρασκευάς 231331-7305
 • Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων

  To Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων λαμβάνει τις βεβαιώσεις παραβάσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Αστυνομία, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, Δ/νση Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου) και κινεί τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες διοικητικών κυρώσεων (ανάκληση, αφαίρεση προσωρινή ή οριστική της άδειας λειτουργίας και σφράγιση επιχείρησης ή ΚΥΕ χωρίς άδεια λειτουργίας).
  Προϊσταμένη: Ελένη Παπαδοπούλου
  Τηλέφωνο :231331-7320

  e-mail: el.papadopoulou@thessaloniki.gr

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  ΑΒΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  231331-7312
  ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  231331-7314
  ΨΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  231331-7313
  ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΑΥΡΟΚΩΜΗ  231331-7306
  ΣΙΛΙΒΕΡΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ  231331-7307
  ΠΙΣΠΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 231331-7317
 • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

  • Υλοποιεί έχοντας την διοικητική και οικονομική διαχείριση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς με την επιχειρηματικότητα τοπικούς
   φορείς για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
  • Μεριμνά για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύμπραξης των τοπικών
   επιχειρήσεων σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και
   ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την
   επένδυση στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Διοργανώνει/συνδιοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με ιδίους πόρους, χορηγίες ή χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ ή Ευρωπαϊκά.
  • Λειτουργεί το «Γραφείο Εργασίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση εργαζομένων και ανέργων

  Προϊστάμενος: Χατζηϊωάννου Νίκος
  Τηλέφωνο :2313317557
  e-mail: n.chatziioannou@thessaloniki.gr
  Επικοινωνία με τους υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας:

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  Πανωραία Σακελλαρίου p.sakellariou@ thessaloniki.gr
  Ιουλία Παγούρα i.pagoura@ thessaloniki.gr

   

  Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας

 • Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας

  Το «Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας» του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τοπικούς επαγγελματικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του Δήμου, ώστε να βοηθά

  1. τους άνεργους πολίτες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας (δείτε εδώ) και
  2. τις τοπικές επιχειρήσεις να ανακαλύψουν και να βελτιώσουν το προσωπικό τους (δείτε εδώ).

   

  Πρόσφατα ανανεώθηκε η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, μέσω του οποίου μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν:

  • συνεδρίες με επαγγελματικούς συμβούλους με σκοπό την αναζήτηση εργασίας
  • ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής ενδυνάμωσης
  • πληροφόρηση για εργασιακά θέματα

   

  Επίσης το Γραφείο λειτουργεί την «Πλατφόρμα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας» , στην οποία πολίτες, άνεργοι ή επιχειρηματίες εγγράφονται δωρεάν για να

  • ενημερώνονται συνεχώς για νέες αγγελίες στην περιοχή μας ανάλογα με τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
  • αναρτούν τις θέσεις εργασίας που προφέρουν.

  Κάντε κλικ εδώ , για να δείτε τι άλλο μπορεί να σας προσφέρει η ηλεκτρονική «Πλατφόρμα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας».

   

  Πού βρίσκεται:

  Δημαρχιακό Μέγαρο, Β.Γεωργίου Α’ 1, κτήριο Ε’, γραφείο 020 (πάνω από το κυλικείο)

  Τρόποι Επικοινωνίας:

  Τηλ: 2313317583, 2313317548

  Email: grafeioergasias@thessaloniki.gr

  Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 8:00 έως 14:00

  Άλλες Χρήσιμες ιστοσελίδες: Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ

 • Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

  Αρμοδιότητες Τμήματος –

  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει την αρμοδιότητα να πρωτοκολλεί και να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Δ/νσης, να συντάσσει τα αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της και γενικά να προβαίνει σε όλες τις διοικητικέ πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης.

  Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την  Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, προμηθεύει στους δημότες τα απαραίτητα έντυπα, δίνει πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εγγράφων και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη παραβόλων για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων..

   

  Προϊσταμένη: Ανδρεάδου Μαρία
  Τηλέφωνο: 231331-7492
   e-mail: m.andreadou@thessaloniki.gr

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 231331-7241
  ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 231331-7501
  ΤΣΑΝΤΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ