34.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΦεστιβάλ Δημητρίων - Υποβολή προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2019

Φεστιβάλ Δημητρίων – Υποβολή προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2019

Φεστιβάλ Δημητρίων
Υποβολή προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 54ων Δημητρίων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Οκτώβριο του 2019, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε φορείς, ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες, ώστε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους τομείς μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών, performance, street art, video art, κινηματογράφου, διαλέξεων, εργαστηρίων και νέων τεχνολογιών και θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή των 54ων Δημητρίων.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail ή φάκελο και να περιλαμβάνει:

 1. Τίτλο, Περίληψη/περιγραφή της εκδήλωσης
 2. Βιογραφικά στοιχεία ομάδας/καλλιτεχνών
 3. Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video) – σχετικό link με ανάρτηση του υλικού
 4. Τεχνικές απαιτήσεις
 5. Προτεινόμενοι χώροι
 6. Συνοπτική ανάλυση προϋπολογισμού, στοιχεία τιμολόγησης και τελικού κόστους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
 7. Στοιχεία επικοινωνίας
 8. Απαραίτητο κρίνεται να περιλαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει προηγηθεί παρουσίαση της προτεινόμενης παραγωγής, αν η πρότασή κατατίθεται για πρώτη φορά στα 54α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ή αν βρίσκεται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης

Οι τρόποι αποστολής των σχετικών αιτήσεων είναι οι εξής:

 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, Τμήμα Διοργάνωσης εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, Κουντουριώτη 17, Τ.Κ. 54625, Λιμάνι, υπ΄ όψιν κ. Σοφοκλή Καλτζίδη, με την ένδειξη: 54α ΔΗΜΗΤΡΙΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2019 ενώ η ενημέρωση για την αποδοχή ή την απόρριψη των προτάσεων θα αποσταλεί αποκλειστικά μέσω e-mail μέχρι την 1η Μαΐου 2019.

Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας συνεπάγεται αποδοχή των παρακάτω όρων:

 1. Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό του Φεστιβάλ
 2. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε αναλυτική αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της αναφορικά με τις προτάσεις που απορρίπτονται.
 3. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται υλικό που θα έχει αποσταλεί σε φυσική μορφή.
 4. Το Φεστιβάλ Δημητρίων δεν θα χρησιμοποιήσει ή διανείμει το υλικό, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαβουλεύσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ποιότητα των προτάσεων, εάν προκύψει ανάγκη.

Σημείωση

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία προτάσεων θα γίνεται στο e-mail: s.kaltzidis@thessaloniki.gr  με θέμα ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και στο τηλέφωνο: 2313 318226.


Dimitria Festival
Open call for artistic proposals for 2019

In the context of the 54d Dimitria, which will be held in October 2019, the Directorate of Culture and Tourism of the Municipality of Thessaloniki is addressing an open call to agencies, groups and individual artists for proposals for their participations in the Festival concerning events in the fields of music, drama, dance, visual arts, performance art, street art, video art, cinema, lectures, workshops and new technologies.

The proposals will be evaluated by the artistic and organising committee of the 54th Dimitria, and the programme proposals selected will be subsequently announced.

All proposals must be sent:

 • by post to the following address:
  Directorate of Culture – Tourism
  Department of Organisation of Events and Festivals,
  17, Kountouriotou Street, GR-54625, Port
  Tel. No: 2313318 226
  ATTN: Mr Sophocles Kaltzidis
  Bearing the indication: 54d DIMITRIA.
 • Online application through the Festival’s website https://dimitria.thessaloniki.gr/participation-form/

Proposal submission data:         
Each proposal is submitted in a sole e-mail message (or envelope) and must include:

 1. Title, Summary/description of the event.
 2. Audiovisual material (photographs, video) – a link to download the audiovisual material.
 3. Technical CVs of the troupe/artists.
 4. Requirements
 5. Proposed venues.
 6. Summary breakdown of the budget, invoicing data and final cost for the realisation of the event.
 7. Contact details.
 8. Νotify us if your artistic proposal has already been presented to an audience (when and where), whether you intend for its premiere to take place during the 53d DIMITRIA or whether it is still in the final planning and implementation stage.

Application submission deadline:
10 February 2019, by 11:59 am (for postal dispatches bearing a post office seal)

Ιnformation on acceptance or rejection of proposals will be sent only by e-mail, after 1st of May 2019.

Completing and sending the form implies acceptance of the following terms: 

 • The submission of a proposal does not guarantee its inclusion in the Festival’s schedule
 • The Artistic Committee of the Festival is not required to provide a detailed explanation of the rationale for its choices regarding the rejected proposals.
 • No audiovisual material will be returned in physical form.
 • The Dimitria Festival will not use or distribute the material, but reserves the right to consult with independent experts on the quality of the proposals if need arises.

NoteQuestions about the proposal process will be made at e-mail: s.kaltzidis@thessaloniki.gr   on QUESTION ON THE PROPOSAL PROCEDURE and by phone: 2313 318226.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ