21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού Π.Δ. 1.130,81€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων, για τις ανάγκες των γραφείων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού στην οδό Κουντουριώτου 17(4ος,5ος & 6ος όροφος),  Π.Δ. 1.130,81€ με ΦΠΑ 24%  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας και απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή της  προμήθειας & τοποθέτησης να είναι εντός προϋπολογισμού.

Η τεχνική περιγραφή  και ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων, για τις ανάγκες των γραφείων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού στην οδό Κουντουριώτου 17(4ος,5ος & 6ος όροφος), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Ησυνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων αναφέρεται  ως κάτωθι:

CPV: 3951500-6

                                         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

             ΚΑ 15/7135.06.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 17

( 4ος,5ος & 6ος όροφος)

 

Κ.Α. ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΤΡ . ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ Τ.Μ.    ΠΟΣΟ
15/7135.06.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

 

Προμήθεια ρολοκουρτίνων

1) 6ος όροφος

α)γραφείο Αντιδημάρχου

β)γρ. συμβούλου

γ)γραμματεία

2) 5ος όροφος

3) 4ος όροφος

 

          8,72

 

 

15,02

11,65

12,89

          10,56

Σύνολο:58,84

11,25  

 

 

 

661,95€

 

          ΦΠΑ 24%   158,86€
    Τοποθέτηση     250,00€
          ΦΠΑ 24%     60,00€
         
           Σύνολο 1.130,81€

 Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

      Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

       Λόγω ότι το ποσό  είναι κάτω των 2.500,00€, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού(ποινικό μητρώο κ.λ.π.) σύμφωνα με το άρθρο 107.παρ.9 & 15 του Ν.4497/2017.

        H διάρκεια παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης ρολοκουρτίνων ορίζεται χρονικά έως την 31/12/2021 και ισχύει από την υπογραφή και   ανάρτηση της  Απόφασης  Δημάρχου στο  ΚΗΜΔΗΣ.

        Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδια υπάλληλος κ. Σ.Φανοπούλου, τηλ:2313318212 e-mail: s.fanopoulou@thessaloniki.gr.

         Η   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                      Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ