27.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση υπηρεσίας ενοικίασης αθλητικού χώρου, προϋπολογισμού δαπάνης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση υπηρεσίας ενοικίασης αθλητικού χώρου, προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για υπηρεσία ενοικίασης του αθλητικού χώρου που θα φιλοξενηθεί το Τουρνουά ‘’9ο World King of Taekwondo ITF 2023’’ από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2023, π.δ. 4.960,00 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η ενδεικτική περιγραφή – ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υπηρεσία ενοικίασης αθλητικού χώρου της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού καταγράφεται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV: 70310000-7

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ενοικίαση αθλητικού χώρου το διάστημα 1 έως 3 Δεκεμβρίου για τη διοργάνωση του ‘’9ου World King of Taekwondo ITF 2023” 1 4.000,00 € 4.000,00 €
Φ.Π.Α. 24%: 960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.960,00 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά από 01/12/2023 έως 03/12/2023 και ισχύει από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού, 1ος όροφος Κλεάνθους 57, ΤΚ 54453, αρμόδιος υπάλληλος Αθ. Οικονόμου τηλ. 2313317646.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Οικονόμου τηλ:2313317646, e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ