19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών & άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων & των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών & άλλων αναλωσίμων υγρών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων & θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 17.500,00 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 17.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού των λιπαντικών με α/α 23) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά :

A/AΕίδοςΣυσκευασία (lt ή Kg)Ποσότητα (τεμ)Τιμή μονάδας (€)Συνολική ποσότητα (lt ή Kg)Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€)

23 Βελτιωτικό, πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία για οχήματα Δοχείο 1 lt 5.000 Δοχεία 3,50 5.000 lt 17.500,00
Η απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 9-9-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 16-9-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
  Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εμπορία και διάθεση λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κίνηση των οχημάτων και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, αρμόδιοι υπάλληλοι Π.Βοϊδης και Β.Γιανκούλης τηλ. 2310 494545.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
Γ.ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Ειδικούς Όρους, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς κάντε κλικ ε δ ώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ