29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, στο έργο που διαχειρίζεται η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) «Ενισχύοντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Πρόσβαση στο Σχολείο για Παιδιά Προσφυγικών Οικογένειων» με φορέα χρηματοδότησης το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Foundation Open Society Institute».

Σας γνωρίζουμε ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, την υπηρεσία καθαρισμού δύο  ανεξάρτητων χώρων (ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης και δύο σχολικές αίθουσες σε σχολικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης), για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω έργου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για  χρονικό διάστημα 8 μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υπηρεσία καθαρισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.403,23 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 5.460,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες εκτέλεσης της υπηρεσίας αναλύονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, που θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες                 (τηλ. επικοινωνίας 2313317712, κα. Π. Σερεμέτη).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (προφίλ της επιχείρησης, τεχνική & οικονομική προσφορά) σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενο από την Αίτηση που θα βρείτε εδώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/math και έως τη Δευτέρα 27/8/2018 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.  Προσφορές που δεν θα  περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Τελική Αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιών-Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α Κριτήριο Βαθμός (1-10) Συντελεστής στάθμισης Αποτέλεσμα
1 Aποδεδειγμένη εμπειρία 10 ετών στον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων δημοσίων κτηρίων 4
2 Πιστοποίηση ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας 3
3 Τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να μην καταστρέφουν τις επιφάνειες και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 2
4 Η επιχείρηση να διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. 1
  Σύνολο     (max 100)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ