23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.557,53 € με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2019 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκη συνολικού π.δ. 3.557,53 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Διεύθυνση
Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών Δ/νσης Παιδικών Σταθμών στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΕΣΠΑ>> κρίνεται απαραίτητη καθώς οι Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν στις δομές τους γύρω στα 900 παιδιά και οφείλουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα κριτήρια στέγασης φιλοξενίας καθώς και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας Π.Δ.3.057,53 € με Φ.Π.Α.24%
Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου θα προβεί στην εκτέλεση δαπάνης που αφορά στον ευπρεπισμό των χώρων του γραφείου Δημάρχου και της αίθουσας συσκέψεων .Οι καναπέδες και οι καρέκλες θα χρειαστούν βιολογικό καθαρισμό καθώς και τα χαλιά που βρίσκονται στο χώρο.Ο Δήμαρχος δέχεται στο γραφείο του και στην αίθουσας συσκέψεων εθιμοτυπικές επισκέψεις επισήμων,προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών συσκέψεις συναντήσεις που συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων του Δήμου Π.Δ.500,00 € με Φ.Π.Α.24%.
Οι προσφορές συνοδευόμενες από πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα κατατεθούν έως τις 21 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54640, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

1) Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων :Παιδικών Σταθμών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση:Ελευθερίας 24 Τριανδρία Τ.Κ. 55337 πληροφορίες κ.Χ.Γρούγιου.Τηλ:2313317722 e-mail:c.grougiou@thessaloniki.gr.
2) Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου Βας.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636 Κτίριο Α΄ 3ος όροφος πληροφορίες κ.Σ.Λέφα Τηλ:2313 317900 e-mail:s.lefa@thessaloniki.gr.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ                            ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, πατήστε  εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών, πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ