25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.)

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.)»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Δ5 α/α δράσης 413) για δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, συνολικού π.δ. 7.999,98 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 14-05-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β’ 1ος όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Αικ. Λιάπη, τηλ. 2313317546.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, αρμόδιος υπάλληλος Εμμανουήλ Μάμμος, τηλ. 2313318447.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

.      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ                           ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το εξώφυλλο πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς σε μορφή word πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ