21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτραντλίας νερού HF/6A...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτραντλίας νερού HF/6A 3x380V, ποσού δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμή-θεια ηλεκτραντλίας νερού HF/6A 3x380V, ποσού δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 292968 / 19-10-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα και την υπ’αριθμ. 8/2022 μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.
Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του τεχνητού καταρράκτη του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης και την όσο το δυνατόν καλύτερη εμπερία επίσκεψης των δημοτών, η Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος συνέταξε και απέ-στειλε την υπ.αριθμ. 8/2022 μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πληρέ-στερη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτραντλίας νερού HF/6A 3x380V, ποσού δαπάνης 483,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάθεσης, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Ειδικοί Όροι παράδοσης και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη της Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Μελέτης και της παρούσας πρόσκλησης και θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με σύμφωνα με το υπ’ αρ. 292968 / 19-10-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα και την υπ.αριθμ. 8/2022 μελέτη της Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (483,60€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι της Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 48 και 50 του Ν. 4782/2021).
Η διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι το τέλος του έτους ( 31/12/2022).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογε-γραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Παπαοικονόμου τηλ. 231331-7524, e-mail : n.papaoikonomou@thessaloniki.gr.

Λόγω ότι το ποσό είναι κάτω των 2.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ), δεν απαιτούνται δικαιολογητι-κά περί μη αποκλεισμού (ποινικό μητρώο κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 107.παρ.9 & 15 του Ν.4497/2017.
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες που αφορούν στην υπ.αριθμ. 8/2022 Μελέτη της Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος και τη συμπλήρωση του Υποδείγματος Οικονο-μικής Προσφοράς, είναι ο κ. Χαντζίδης Σπυρίδων, τηλ. 2313318366-2310219980, e-mail: s.chantzidis@thessaloniki.gr,

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ     ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ