36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για το Οδοντιατρείο : «Προμήθεια συσκευής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για το Οδοντιατρείο : «Προμήθεια συσκευής Φωτοπολυμερισμού DTE LUX Ε, Service Euronda E9 (αυτόκαυστος κλίβανος), Επιλογέας μπουκάλι-δίκτυο στην οδοντιατρική έδρα, εργασία»-ΟΠΣ 5041766, προϋπολογισμού δαπάνης 663,40€ με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για το Οδοντιατρείο : «Προμήθεια συσκευής Φωτοπολυμερισμού DTE LUX Ε, Service Euronda E9 (αυτόκαυστος κλίβανος), Επιλογέας μπουκάλι-δίκτυο στην οδοντιατρική έδρα, εργασία»-ΟΠΣ 5041766.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για το Οδοντιατρείο : «Προμήθεια συσκευής Φωτοπολυμερισμού DTE LUX Ε, Service Euronda E9 (αυτόκαυστος κλίβανος), Επιλογέας μπουκάλι-δίκτυο στην οδοντιατρική έδρα, εργασία», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΕΣΠA, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τον από 05-08-2022 Ενδεικτικό Προϋπολογισμό- Τεχνική Περιγραφή, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, ποσού 663,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α

Περιγραφή αντικειμένου

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. Προμήθεια συσκευής Φωτοπολυμερισμού DTE LUX E 1 135,00 € 33130000-0

(Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές)

135,00 €
2. Service Euronda E9 (αυτόκαυστος κλίβανος) 1 260,00 € 50421000-2

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού)

260,00 €
3. Προμήθεια επιλογέα μπουκάλι δίκτυο στην  οδοντιατρική έδρα 1 60,00 € 33130000-0

(Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές)

60,00 €
4. Εργασία 80,00 € 33130000-0

(Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές)

80,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 535,00 €
  Φ.Π.Α. 24% 128,40 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 663,40 €

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 20.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 109 1 Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 546 36, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ελισ. Λειβαδά, τηλ. 2313 31 7537.

Λόγω ότι το ποσό είναι κάτω των 2.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ), δεν απαιτούνται δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού (ποινικό μητρώο κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 107.παρ.9 & 15 του Ν.4497/2017
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, αρμόδιος υπάλληλος κ.Πολυξένη Τσικάρη τηλ:2313318643, e-mail: p.tsikari@thessaloniki.gr.

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ           ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ