31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Συστήματος προτεραιότητας για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Συστήματος προτεραιότητας για το Κ. Ε. Π. 0002 της Δ/νσης Κ. Ε. Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση δαπάνης που αφορά την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για το Κ.Ε.Π. 0002 της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω μη επισκευάσιμης βλάβης που υπέστη το εγκαταστημένο σύστημα προτεραιότητας ιδιοκτησίας του Δήμου.

Η εύρυθμη λειτουργία των Κ. Ε. Π.  βασίζεται στην ορθή λειτουργία Συστημάτων Προτεραιότητας. Η τήρηση της τάξης στην εξυπηρέτηση και η αποφυγή εντάσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των πολιτών κατά τις επισκέψεις τους στα Κ. Ε. Π. καθιστά αναγκαία την απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων προτεραιότητας.

Στο Κ. Ε. Π. 0002 Α΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπήρχε εγκαταστημένο σύστημα προτεραιότητας ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο υπέστη μη επισκευάσιμη βλάβη.

Για το λόγο αυτό η Δ/νση Κ. Ε. Π. επιθυμεί την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για το Κ. Ε. Π. 0002.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ορθή λειτουργία του Κ. Ε. Π. 002 ο Π.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 7.464,80 € (επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  ως κάτωθι για το έτος 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ 1 1.350,00 1.350,00
2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2 190,00 380,00
3 ΗΧΕΙΟ 1 190,00 190,00
4 ΟΘΟΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 13 170,00 2.210,00
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 490,00 490,00
6 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) 13 40,00 520,00
7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΥΛΙΚΑ 13 60,00 780,00
8 ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ min 12000 εισιτηρίων 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     6.020,00
  ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%     7.464,80

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 02 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και  ώρα 14:00 μ. μ. , στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 109 Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος  Θωμαή  Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ταχ. Δ/νση Αγγελάκη 4 Πληρ. Ε. Μαργαρίτη τηλ:2313306046 fax:2310267920 e-mail:e.margariti@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ   

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ