Πρόσκληση για τη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

8 Νοεμβρίου 2019 - 14:50

Προς τα
Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
(Βασ.Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος)

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

  • Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δρόσος Τσαβλής
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βασ.Γεωργίου Α’ 1, 54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2313 317804, 2313 317816, 2313 317819
e-mail: t.karamani@thessaloniki.gr, c.papadopoulou@thessaloniki.gr, c.parasidis@thessaloniki.gr

Για την Πρόσκληση ΕΔΩ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 ΕΔΩ

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 ΕΔΩ

X