27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία) που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, π.δ. 196.223,56 € με Φ.Π.Α. 23%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, π.δ. 196.223,56 € με τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις δια0τάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 29/06/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 03/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι ασχολούνται νόμιμα με την κατασκευή ή/και εμπορία των ζητούμενων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α δεκάμηνης ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 113Β, αρμόδια υπάλληλος Σοφία Γιουβανέλλη τηλ. 2313 317757 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ