18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο –...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο – συντήρηση και αναγόμωση των υπαρχόντων κατασβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) Δημοτικών καταστημάτων και οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τέσσερα (4) έτη 2017-2020, πρ/σμού δαπάνης 70.733,32€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων του ενδ/κού πρ/σμού, για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο – συντήρηση και αναγόμωση των υπαρχόντων κατασβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) Δημοτικών καταστημάτων και οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τέσσερα (4) έτη 2017-2020, πρ/σμού δαπάνης 70.733,32€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ, με CPV: 50413200-5 σύμφωνα και με την 2034/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΣΝΩΩΡ5-ΦΑΖ)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   2034/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ: ΨΣΝΩΩΡ5-ΦΑΖ), στις 09/03/2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης :  10:30 π.μ.
            Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

            Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

            Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Αικ. Λιάπη,  τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων- αρμ.: κ. Μάμμος Ε.  τηλ. 2313318447 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                       Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                       ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ