25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 18.896,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της τεχνικής περιγραφής εργασίας,  για την παροχή υπηρεσίας: «Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών αδέσποτων ζώων»,  του Τμήματος Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 18.896,19€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με CPV :98371120-1, σύμφωνα και με την 439/21-08-2019ΑΟΕ(ΑΔΑ:6Μ43ΩΡ5-ΡΞΝ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, το άρθρο 33 του Ν.4608/2019 και το άρθρο 56 του Ν.4609/2019, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 439/21-08-2019ΑΟΕ (ΑΔΑ:6Μ43ΩΡ5-ΡΞΝ), στις 17-09-2019, ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστας,  τηλ. 2313317533.

 Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής υπηρεσίας και ζωολογικού κήπου της Διεύθυνσης Διαχείρισης  Αστικού Περιβ/ντος- αρμ.: κ. Α.Παπαγεωργίου,  τηλ.  2310219980 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                                                

                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ