21 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καφέ – αναψυκτηρίου...

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καφέ – αναψυκτηρίου στο διατηρητέο κτίριο της Casa – Bianca.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 32 /2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του καφέ – αναψυκτηρίου στο διατηρητέο κτίριο της Casa – Bianca,εμβαδού 107 τμ, στο οποίο στεγάζεται το τμήμα Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 13 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 6.600,00 €). Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα προσαυξάνεται κάθε χρόνο σε ποσοστό 3% επί του εκάστοτε προκύπτοντος μισθώματος με δικαίωμα του Δήμου να επιδιώξει περαιτέρω την αναπροσαρμογή, ένεκα σπουδαίου και απρόβλεπτου λόγου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 203Α στο κτίριο Β΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (κ. Ανδρουλάκη Ελένη, τηλ. 2313317237). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ