Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

11 Φεβρουαρίου 2020 - 11:41

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2020 και ημέρα Τρίτη, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων, για την κατάταξη – επιλογή ενός ΤΕ / ΔΕ Μουσικών Σπουδών, της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΤΕ / ΔΕ Μουσικών Σπουδών

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ.2332/23.12.2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

X