Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας

13 Φεβρουαρίου 2020 - 14:45

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 138/12-2-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώνεται η διαγωνιστική διαδικασία του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 6.085.107,59 € με Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87308)», λόγω τροποποίησης των όρων. Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.

X