Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου, Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος
τηλ. 231331-7961, 231331-77889, 231331-7963, 231331-7964 & 231331-7878, 231331-7882

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη
Γραμματεία:
τηλ: 231331-7961, 231331-7889, 231331-7963, 231331-7964
Fax: 231331-6176

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη
τηλ. 231331-7878

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη
τηλ: 231331-7882