Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου, Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος
τηλ. 231331-7961, 231331-7962, 231331-7963, 231331-7964 & 231087-7961, 231087-7962, 231087-7963, 231087-7964

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΟΥΛΑ ΚΑΛΥΨΩ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
Γραμματεία:
τηλ: 231331-7961, 231331-7962, 231331-7963, 231331-7964
Fax: 231331-7970

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ – ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
τηλ. 231331-7969

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη
τηλ: 231331-7968