Αντιδήμαρχοι


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους.   Απόφαση

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Αρμοδιότητες

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
Αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΛΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ
Αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΓΚΑΣ
Αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
Αρμοδιότητες

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Αρμοδιότητες

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρμοδιότητες