Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Καρακάση 1 (Περιοχή 25ης Μαρτίου), 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 313414, 2310 300261, 2310 317144
fax: 2310 318334

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ. 34085/15.11.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αριθμ.πρ. 34085/15.11.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).
Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου erasmus + «youth 4 youth policy making» που υλοποιείται από την κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS + «YOUTH 4 YOUTH Policy Making» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του εγκεκριμένου
Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ
Read More

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 33231/13-07-2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 33231/13-07-2018 Ανακοίνωσης  Πρόσληψης Προσωπικού
Read More

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.103 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.104
Read More

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.ΕΔΗ.Θ.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.ΕΔΗ.Θ.
Read More