Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Καρακάση 1 (Περιοχή 25ης Μαρτίου), 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 313414, 2310 300261, 2310 317144
fax: 2310 318334

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ
Read More

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 33231/13-07-2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 33231/13-07-2018 Ανακοίνωσης  Πρόσληψης Προσωπικού
Read More

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2018 με αριθμ.πρ 33351/26.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.103 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔ.104
Read More

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.ΕΔΗ.Θ.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της με αριθμ.πρ 33231/13.07.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.ΕΔΗ.Θ.
Read More

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2018, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2018 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), προϋπολογισμού δαπάνης 20.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Αντικείμενο της σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε είκοσι εννέα (29) Άτομα με Αναπηρίες που είναι ωφελούμενα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες –
Read More