Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct


Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Europe Direct Θεσσαλονίκη ΚΕΔΗΘ
Κυδωνιών 2, 546 55, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 31 7353

e-maileuropedirect.thessalonikis@gmail.com

Νέα – Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

«Έμφυλη Βία: μας αφορά όλους! Μην την προσπερνάς!»

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα έμφυλης βίας που είδαν το φως της δημοσιότητας και με γνώμονα την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων ακραίων παραβατικών συμπεριφορών και των προεκτάσεών τους, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessaloniki – ΚΕΔΗΘ και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης θα
Περισσότερα

«Ταμείο Ανάκαμψης: Ένα Δημοσιονομικό Άλμα της Ε.Ε.»

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: Το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.  ενέκρινε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 τον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο μηχανισμός των 672,5 δισ. € βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοφανούς προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ, του «Next Generation EU». Χάρη στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη
Περισσότερα

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περίπου 500 κέντρα στα 28 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί τηλεφωνικά (00800 6 7 8 9 10 11) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (europa.eu/europedirect) για να λάβει πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής.

 • Σκοπός του Κέντρου
 • Δραστηριότητες του Κέντρου
 • Που θα μας βρείτε

Σκοπός του Κέντρου:

Η ενημέρωση των πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας για θέματα, πολιτικές, δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τομείς δράσης της, όπως:

 • Οργάνωση και λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων και υπηρεσιών
  • Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών
  • Κοινωνική Ασφάλιση – Υγειονομική περίθαλψη
  • Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
  • Απασχόληση – Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
  • Εργασιακές ευκαιρίες – Παροχές σε ανέργους σε όλη την Ε.Ε.
  • Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις – Ανταγωνισμός
  • Γεωργία και αλιεία
  • Καταναλωτισμός, προστασία πολίτη, ηλεκτρονικές αγορές
  • Ταξίδια – Δικαιώματα επιβατών
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση – Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Έρευνα – Τεχνολογία
  • Οικογένεια
  • Νεολαία
  • Πολιτισμός

Στόχοι του Κέντρου:

 • Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες, τους φορείς της πόλης     και των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Δίνει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τα προγράμματα, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε.,
  • Αξιοποιεί επιχειρηματικές, εργασιακές και οικονομικές ευκαιρίες μεταδίδοντας την πληροφορία σε ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες,
  • Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και περιβάλλοντος,
  • Καταγράφει και απαντά άμεσα στα ερωτήματα των πολιτών,
  • Προβάλλει την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό προφίλ του μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.

Δραστηριότητες του Κέντρου:
• Πραγματοποιεί ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια, πάνω σε επίκαιρα θέματα, σε συνεργασία   με εξειδικευμένους φορείς,
• Διοργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις με σκοπό την προβολή της δράσης του Europe Direct,
• Συνεργάζεται με τα τοπικά ΜΜΕ στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών,
• Συνεργάζεται με άλλα εθνικά ή κοινοτικά κέντρα πληροφόρησης και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σε άλλα κράτη-μέλη,
• Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των τοπικών και περιφερειακών φορέων στα κοινοτικά προγράμματα.

Το Κέντρο διαθέτει:

• Πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε έντυπη μορφή που περιλαμβάνει τις κυριότερες   εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την επίσημη εφημερίδα   της Ε.Ε., βιβλία και περιοδικές εκδόσεις,
• Φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα,
• Πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων, μέσω των διαθέσιμων για το κοινό υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο.
Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία.

 

Δημαρχιακό Μέγαρο
Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 546 40, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Ε, γραφείο 27
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ: 08:00 – 15:00
Επικοινωνία:

 Τηλέφωνα 2313 31 7353
 Υπεύθυνη Κέντρου Χρυσάνθη Αντωνίου
 Συνεργάτης Σοφία Λεμούσια
 Φαξ 
 e-mail europedirect@thessaloniki.gr
 Facebook Europe Direct Thessalonikis
 Twitter  @EDIC_Thess
 Youtube Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης
 Linkedin Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε αξιολογήστε το Κέντρο μας για να γίνουμε καλύτεροι!
Επισκεφθείτε τη σελίδα: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

Χρειάζεστε πληροφορίες για την Ε.Ε. καλέστε δωρεάν στο
00800 6 7 8 9 10 11
από οπουδήποτε στην ΕΕ (Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-18.00 Ώρα Ελλάδος)

Για τα δικαιώματα σας σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο “Η Ευρώπη Σου” http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm