Ψυχολογική υποστήριξη


Συμβουλευτική Υποστήριξη
Ψυχολογική Υποστήριξη
| Σχολές Γονέων | Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο | Κέντρα Πρόληψης
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Καλογεροπούλου Μαρία-Άννα
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, 4ος όροφος

Η κοινωνικο-οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς και πιο πολύ στη ψυχική υγεία όλων μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αναγκαιότητα της ύπαρξης δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης θεωρείται απαραίτητη. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέλοντας να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, υλοποιεί Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βραχύχρονης ψυχολογικής στήριξης στα πλαίσια συμβουλευτικής σε κατοίκους του Δήμου. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην αντιμετώπιση ήπιων ψυχολογικών προβλημάτων, όπως η διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών (άγχος, κατάθλιψη, θυμός), διαταραχές συμπεριφοράς, (έλλειψη ενδιαφέροντος, χαμηλή αυτοεκτίμηση), δυσκολίες στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, (έλλειψη επικοινωνίας, διαζύγιο, διαπαιδαγώγηση παιδιών), ψυχοσωματικά προβλήματα (αϋπνία, πονοκέφαλοι).

Ο αριθμός των συνεδριών που παρέχονται στους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 3-5 κατά περίπτωση. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος παρέχεται ενημέρωση και δικτύωση των κατοίκων με τις υπόλοιπες δομές της πόλης μας.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

8:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

231331-8938